Beretning fra Fælleslistens generalforsamling

21. marts 2016 Sundeved

2015 har været et travlt år for Fælleslisten, der har været gennem ni bestyrelsesmøder og andre udvalgsmøder.

Det fremgår af den beretning, som afgående Fælleslisten-formand John Solkjær holdt forleden, hvor Fælleslisten havde kaldt til generalforsamling på Knøs’ Gård.

Udvalgsformand Erik Lorenzen har stille og roligt fået godt greb i tingene.

Udvalgsformand Erik Lorenzen har stille og roligt fået godt greb i tingene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Herunder følger udpluk fra beretningen:

Bestyrelsen har holdt møder med skolebestyrelse og Landsbyråd i Lysabild, landsbylaug i Avnbøl/Ullerup/Blans samt et møde med det nyvalgte Ungdomsråd.

Disse møder blev sat i kalenderen, fordi vi ville ud at tale med lokalområdets ildsjæle og tillidsmænd.

Vi fik alle steder et godt indtryk af, hvad de tænker og arbejder med.

Der er god aktivitet og mange ideer blandt de lokale.

Alle har en vis angst for ikke at have tilstrækkelig kommunal bevågenhed, men er også bevidst om, at de selv må kæmpe for at få denne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi har samlet de forskellige signaler og finder, at nogle af dem er generelle. Vi mener, der skal ses på bosætningsstrategier i landsbyområderne. Der findes de fleste steder ledige byggegrunde, men de er for dyre og har ligget i en del år. Der bør efter vores mening ske noget. Nedsættelse af grundpris, kampagner med involvering af landsbylaug og andre initiativer er ønskelige set med vore øjne.

Aase Nyegaard.

Aase Nyegaard sætter pris på at have føling med, hvad der rører sig rundt omkring.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ligeledes er der ikke en ensartethed i skiltningen i vore forskellige områder. Diskrete skilte til kulturhuse m.v. bør ikke være noget problem.

Fælleslisten har interesseret sig meget for, at lukninger i lokalområder, skole, børnehave, gamle rådhuse bør tænkes ind i muligheder for befolkningen f.eks. som mødesteder eller multihuse med forskellige borgernære funktioner og samlingsmuligheder.  Biblioteket i Ulkebøl bør bevares og laves til et ”nøglebibliotek”.

Det er min faste overbevisning, at vi har megen indflydelse på den førte politik trods vore få mandater. Dette skyldes ikke mindst to dygtige politikere, Aase Nyegaard og Erik Lorenzen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som bekendt er vi i denne periode med i en konstituering med Socialdemokraterne som det store parti. Det er et samarbejde, der går fornuftigt og respektfuldt.

Vi holder regelmæssigt topartsmøder for at afklare og drøfte tvivlsspørgsmål og evt. fællesinitiativer.

Det er nødvendigt for at være på forkant med udviklingenFælleslisten

Artiklen fortsætter under annoncen

Dilemmaet for Fælleslisten er hele tiden at få maximal indflydelse på den førte politik i byrådet-  contra det at være i opposition og være mere uden for indflydelse.

Vi tror på en Fælleslisten, som har det hovedsynspunkt, at se, hvad der gavner Sønderborg mest – uden at skele til partipolitiske spidsfindigheder – ja vi må prøve at være i magtens centrum hele tiden

Det betyder, at vi skal kunne samarbejde med alle sider i byrådet. Det kan helt sikkert også give udfordringer.

Endelig er vi godt tilfreds med, at det lykkedes at lave budgetforlig i enighed med alle partier. Det er første gang. Det giver ro både i det politiske og i det forvaltningsmæssige system.

Fremover skal vi til at tænke i nye arbejdsformer og en større medlemsinvolvering.

Fokusgrupper og brug af elektroniske medier vil være en oplagt mulighed. Det giver involvering og er ikke mødetungt.

Denne arbejdsform vil under optimale oplæg være godt egnet til specielt unge og yngre mennesker, der ikke har den mødekultur som findes blandt de lidt ældre.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
7. oktober 2022 Kultur, Sønderborg

Historisk Festival kredser om hertugerne

7. oktober 2022 Kultur

Sønderborg Slot danner i efterårsferien rammen om en helt særlig tidsrejse, når vi tirsdag den 18. oktober 2022 inviterer alle til en historisk festival i hertugens fodspor, skriver slottets ledelse. I centrum for dagen står både Sønderborg Slots forhenværende slotsherre hertug Hans den Yngre, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg samt hans 23 børn og Louise Auguste, hertuginde […]

Læs mere...