FORMALIA

SØNDERBORGNYT ApS
Cvr.nr. 36 54 20 98
Rådhustorvet 11
6400 Sønderborg

ADM. DIREKTØR & ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Michael Kjær

REDAKTØR
Ole Kæhler

DATABEHANDLER AFTALE

SønderborgNYT har vurderet på behovet for indgåelse af en databehandleraftale for aftaler om annonceindrykning samt redaktionel virksomhed vedrørende selskabet SønderborgNYT ApS i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen).

SønderborgNYTs vurdering er, at der hverken er en forpligtelse eller et behov for at indgå en sådan aftale. Dette da der ikke mellem parterne vil blive udvekslet oplysninger, som er omfattet af forordningen, ligesom at SønderborgNYT hverken skal behandle, registrere eller opbevarer personfølsomme oplysninger omfattet af forordningen i forbindelse med aftaler om annonceindrykning  eller den redaktionelle virksomhed på SønderborgNYT.

PRESSENÆVN OG DATATILSYN

SønderborgNYT er tilmeldt Pressenævnet samt Datatilsynet i forbindelse med offentligt tilgængelige informationsdatabaser i medfør af lov om massemediers informationsdatabaser.

Læs mere om SønderborgNYT på disse sider: