Svenstrup Friskoles bestyrelse svarer på kritik

28. juni 2016 Uddannelse

Bestyrelsen vil forsøge at svare på nogle af spørgsmålene der er blevet rejst, men i må også respektere at der er noget der ikke kan uddybes pga. tavshedspligten.

Det skriver Svenstrup Friskoles bestyrelse i et brev, der er sendt til friskolebørnenes forældre. SønderborgNYT har en kopi af brevet.

Værdigrundlag

Det er korrrekt at beskrivelsen af værdigrundlaget på hjemmesiden er blevet opdateret, således at det nu er bedre beskrevet. Selve værdigrundlaget er ikke ændret, hvorfor det ikke har været til afstemning på en generalforsamling. Hvis der skulle være behov for at få det tidligere værdigrundlag tilsendt er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skolelederens fratrædelse

Vi er forundrede over, at det skal debatteres igen, da vi føler, det til fulde har været drøftet på generalforsamlingen i april. Vi vil godt understrege, at vi er uforstående overfor udtalelsen om, at det det er bestyrelsens beslutning alene og at det er grunden til, det ikke skulle til afstemning.

Der var ikke tale om en afskedigelse og derfor kom det ikke til afsteming på generalforsamlingen, men der var tale om en gensidig fratrædelsesaftale.

Transparens i bestyrelsens arbejde

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er meget af bestyrelsesarbejdet, der er omfattet af tavhedspligt – i særdeleshed igennem den sidste tid. Derfor har det været meget svært at kommunikere mere ud, end vi har gjort.

Konstituret leder

Grunden til at vi valgte at konstituere en skoleder – som trods alt kendte skolen – udefra var netop for at det skulle få mindst mulig indflydelse på elevernes daglighed, fordi vi så netop ikke skulle tage timer fra eksisterende skema. Dette især for at tilgodese 9. klassernes eksamensforberedelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skolelederstillingen

Det er jo ikke muligt at inddrage samtlige i processen med at ansætte personale og skoleleder, det er et hverv som en valgt bestyrelse skal varetage. Processen med at finde den nye skoleleder har vi taget meget seriøst og vi har derfor på et tidspunkt i forløbet fundet det nødvendigt at inddrage professional ekspertise, som har været til stor hjælp igennem forløbet.

Konsulenten har bla. hjulpet os med: at finde kandidater, varetage samtalerne og foretage tests af kandidaterne. Herudover har vi inddraget personalet, således at deres input også har været vægtet i udvælgelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alle henvendelser til bestyrelsen har været vægtet i forløbet.

Tavshedspligt

Vi er i bestyrelsen meget bevidste om vores tavhedspligt og er meget uforstående over, hvorfor der tvivles på denne. Vi har måttet sande at rygter og gisninger nemt kan tage overhånd. Bestyrelsen har naturligvis kun informeret kandidaterne om vores beslutning og informerer ikke åbent om, hvem vi har indstillet til skolelederstillingen før på den ekstraordinære generalforsamling.

Alle i bestyrelsen har børn på skolen og vi ønsker naturligvis alle det bedste for skolen. Vi har indstillet den kandidat som vi har vurderet er den bedste kandidat vurderet som en helhed for skolen fremadrettet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi håber på jeres opbakning tirsdag aften til den ekstraordinære generalforsamling. Såfremt bestyrelsen ikke har opbakning til deres indstilling af den ny skoleleder, må det betragtes som mistillid til bestyrelsen og en naturlig konsekvens heraf er, at bestyrelsen må gå af.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
15. august 2022 Nordborg, Samfund

Nordborg-branden: En del af Storegade i Nordborg er spærret

15. august 2022 Nordborg

Siden søndag eftermiddag er der blevet holdt ekstra godt øje med de to bygninger, som var udsat for brand, på Storegade i Nordborg. Det er hjemmeværnet og også politiet, som sørger for, at der ikke er nogen, som kommer indenfor afspærringen, som er omkring brandstederne. “Brandårsagen skal undersøges af politiet og det sker nok mandag […]

Læs mere...