Back to the Roots skal have generalforsamling

16. april 2019 Broager

Den 30. april har foreningen Back to the Roots generalforsamling og den holdes på Restaurant Værftet i Egernsund.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen på mail backtotherootsfestival@gmail.com, skriver foreningen til SønderborgNYT

Dagsorden

– Valg af dirigent.

– Formandens beretning.

Artiklen fortsætter under annoncen

– Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

– Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

– Behandling af indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændringer – se bilag.

– Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr 100,00

– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Brian O’Driscoll er på valg – og ønsker genvalg. Svend Aage Wolff er på valg – og ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår at suppleant Arne Nielsen bliver indvalgt i bestyrelsen. Suppleant Karin Baum er på valg – og ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår at Ulla Bromann bliver indvalgt som suppleant.

– Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Knud Hviid er på valg – og ønsker genvalg.

– Eventuelt.

Tilmelding på 2533 9497 nødvendig – det er af hensyn til forplejningen.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk