BC Syd styrker Handelsskolen

20. juni 2013 Uncategorized

Sønderborg Handelsskole, der er en del af Business College Syd, ændrer undervisningsstruktur efter sommerferien og øger den ugentlige undervisningstid med seks time. Ændringerne er en del af den strategi, der atter skal gøre det populært at gennemføre handelsskolens toårige merkantile grundforløb HG. De sidste par år har et stigende antal elever desværre valgt ikke at gennemføre uddannelsen.

Midlerne til den nye strategi kommer fra den pulje på seks millioner kroner, som Business College Syds bestyrelse har bevilget til et treårigt udviklingsorienteret projektforløb på henholdsvis gymnasiet, handelsskolen og kursuscentret i Mommark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nyt skema efter ferien

Efter sommerferien vil en typisk undervisningsdag på handelsskolen blive indledt med timer i grundfag som engelsk, salg og service og erhvervsøkonomi, hvorefter man fortsætter over i den temabaserede kompetenceundervisning med fokus innovation, iværksætteri og internationalisering. Omdrejningspunktet er handel, kontor og detail. Dagen slutter med grundfag som informationsteknologi og samfundsfag.

Det er en strategigruppe, der står bag den nye struktur, som sikrer et ubrudt undervisningsforløb for de elever, der optages efter sommerferien. Handelsskolen etablerer også en praktikklasse med max. 20 elever. Det specielle ved klassen er, at eleverne én gang om ugen er i praktik i en virksomhed. Blandt virksomhederne er Bilka, der har givet tilsagn om at tage ni elever.

Artiklen fortsætter under annoncen

Spændende hverdage

– Med ændringerne søger vi at give eleverne en både dynamisk og spændende hverdag, der efter et år sætter dem i stand til på uddannelsens andet år at beslutte, hvilken af vores tre uddannelsesretninger de ønsker at fortsætte med, når de står med HG eksamensbeviset i hånden., siger uddannelseschef Susanne Pretzmann.

Susanne Pretzmann understreger samtidig, at en HG eksamen i kombination med en faglig uddannelse giver adgang til at læse videre på et KVU studie som eks. administrationsøkonom, handelsøkonom, markedsføringsøkonom.

Artiklen fortsætter under annoncen

De elever, der begynder i anden HG efter sommerferien, kan også se frem til skemamæssige ændringer, hvor der lægges vægt på praktikforløb. Blandt planerne er, at eleverne skal drive en butik i butikken et sted i Sønderborg. Det vil være alt lige fra indkøb, fastsættelse af priser til marketing og salg.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
25. september 2023 112, Sønderborg

Politiet tager kontakt til hackede skoler som har fået lækket data

25. september 2023 112

Politiet er i dag, mandag, blevet bekendt med, at kriminelle har skaffet sig adgang til personfølsomme data hos en række uddannelsesinstitutioner i Sønderjylland og efterfølgende lækket materialet. Det drejer sig om EUC Syd, Sønderborg Statsskole, Gråsten Landbrugsskole, Privatskolen-Als og Sønderborg International School. Politiet indleder nu en dialog med uddannelsesstederne samt deres it-driftsfællesskab, IT-Center Syd, for […]

Læs mere...