Børnegården Ullerup lukker til sommer

19. februar 2014 Uncategorized

Børnegården Ullerup, som overgik fra selvejende til kommunal institution den 1. januar 2014, har oplevet et fald i børnetallet igennem de seneste år. Forældrebestyrelsen i dagtilbud Dybbøl/Sundeved søger om, at børnehaven fusionerer med

” src=”http://sonderborgnyt.dk/wp-content/uploads/2013/11/erik.png” width=”178″ height=”178″ /> Erik Lorenzen og hans udvalg støtter lukning af Børnegården.

Nydam Børnehus i V. Sottrup pr. 1. august 2014, og at Børnegården Ullerup samtidig nedlægges.

Ved en sammenlægning vil børnetallet i Nydam Børnehus være ca. 85 børn i alderen 3-5 år.

Børn- og uddannelsesudvalget har drøftet sagen og er enige om, at bakke forældrebestyrelsen op.

Forvaltningen noterede sig, at deltagerne på mødet – til trods for et udbredt ønske om at bevare den lokale børnehave i Ullerup – gav udtryk for en erkendelse af, at det ikke er realistisk at opretholde et dagtilbud i Ullerup, der lever op til de faglige og sociale krav, der stilles med baggrund i det stærkt faldende børnetal over de kommende år.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk