Borgerforeningen vil gerne have flere medlemmer

22. april 2015 Sønderborg

Borgerforeningen skiftede på generalforsamlingen i Kulturhuset – Skyttehuset i Skovhuse på Kær halvø festkomité-formand.

” width=”300″ height=”266″ /> Formand Tage Christensen vil gerne have flere unge på 40-50 år med i Borgerforeningen.

Bestyrelsesmedlem Erik Q. Rasmussen trådte tilbage, men bliver som menigt medlem i Borgerforeningens festkomité. Ny festkomité-formand og bestyrelsesmedlem blev Max Samsø Hansen.

Der var genvalg til formanden for Borgerforeningen, Tage Christensen, til formanden for Pokal- og medaljekomiteen, Torkild Callesen, til formanden for Aktivitetskomiteen, Svend Aage Andersen, til bestyrelsessuppleant, Ejnar Mikkelsen, til revisorerne Freddy Grøndahl og Ole Ravn, til revisorsuppleant John Asmussen og til webmaster og programredaktør Hartvig Kjærgaard. Den øvrige bestyrelsen består af oldermand og næstformand, Kjeld Clausen, kasserer Flemming Matthies og sekretær, Leif Larsen.

Formandens beretning

Formanden Tage Christensen kom i sin beretning ind på det store frivillige arbejde, der bliver ydet med renoveringen af Kulturhuset – Skyttehuset, og senest er medlemmerne gået i gang med at renovere en lade, som også skal bruges til kulturelle aktiviteter.

Kongeskydningen er årets store festdag i Borgerforeningen.

Kongeskydningen er årets store festdag i Borgerforeningen.

Han kom også ind på de mange frivillige timer, som bliver lagt i de to halvårlige loppemarkeder – det første den kommende weekend – og de mange hundrede timer, som medlemmerne bruger på eksternt arbejde ved blandt andet Kultur i Syds koncerter i Mølleparken og ved mange af Sønderborg Handels aktiviteter i city. Også ved Ringriderfesten er Borgerforeningen involveret, det samme har været tilfældet ved opsætning af marketendertelte fra Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og ved det store sejler-arrangement Kongelig Classic Sejlads. Sammen med stor opbakning fra sponsorer er det med til at få økonomien til at hænge sammen i Kulturhuset – Skyttehuset, der er en selvejende institution uden kommunale tilskud.

Formanden opfordrede alle til at gå ud og finde nye medlemmer.

“Det er vigtigt med nye medlemmer, fordi det frivillige arbejde er rygraden i det danske foreningsliv”, sagde han.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk