Borgmesteren: Derfor er der et stop for boligforeningsbyggerier

29. oktober 2013 Politik

Borgmester Aase Nyegaard, Fælleslisten, skriver på vegne af budgetforligets parter:

Sønderborg Kommune har en af landets højeste ledighedsprocenter i det almennyttige byggeri. De tomme lejligheder findes primært inden for én afdeling, men også andre steder, og det er et faktum, vi som ansvarlige politikere ikke kan vende det blinde øje til. Vi kan ikke fortsætte med at støtte nybyggeri som hidtil – samtidig med, at stadigt flere eksisterende lejligheder står tomme.

Borgmester Aase Nyegaard forklarer stoppet for socialt boligbyggeri.

Borgmester Aase Nyegaard forklarer stoppet for socialt boligbyggeri.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi kan ikke bestemme, hvor folk skal bo – og derfor giver det også god mening at nedrive lejligheder i de områder, hvor der er størst problemer med udlejningen.

Men vi tror på, at der er god samfundsøkonomi og god klimastrategi i at gøre nogle af de eksisterende lejligheder mere attraktive ved at renovere dem. Deri ligger altså også meget arbejde til håndværkerne.

Der er sat et strategiarbejde i gang, hvor vi, i samarbejde med boligorganisationerne, ønsker at skabe sammenhæng mellem kommuneplan og fremtidens udviklingsønsker. Dette strategiarbejde fortjener at blive gjort færdigt og evalueret, inden vi går med i nye projekter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Endelig – og ikke mindst – har vi i forligspartierne understreget, at vi ikke vil afvise at finde en løsning, hvis det rette projekt præsenteres, ligesom vi naturligvis løbende vil følge arbejdet og udviklingen i boligorganisationerne.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
28. september 2023 Politik, Sønderborg

Hvor er Sønderborg Kommunes handicappolitiske visioner?

28. september 2023 Politik

Handicapbevægelse i Sønderborg inviterer til møde om visioner for handicapbevægelsen i Sønderborg. Mødet skal foregå i MultiKulturhuset sal den 23. oktober fra klokken 19 ”Vi er naturligvis interesseret i at høre om tankerne bag besparelserne, om prioriteringerne som vores politikere gør, om kommunens henvendelse til KL og regeringen, ja om alle de tiltag og initiativer, […]

Læs mere...