Budgetaftale: Hertugbyen er på vej til at blive Fyrtårnsprojekt

29. september 2021 Augustenborg

Byrådet har sat gang i projektet for Hertugbyen Augustenborg – et kommende kulturelt fyrtårn. Der blev sat penge af til en masterplan, som skal klar i foråret 2022. Der arbejdes med, at få en af de store nationale fonde til at gå med ind i udviklingsarbejdet, så der kan arbejdes videre med drømmen om at få optaget Hertugbyen Augustenborg på UNESCOs kulturarvsliste.

Det vil kræve, at Sønderborg Kommune, som ved alle store og langsigtede investeringer, kan indgå partnerskaber med blandt andet private investorer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Byrådet vil ved visionsseminaret for det nye byråd i marts få udkastet til den kommende masterplan for Hertugbyen Augustenborg. Her skal Byrådet drøfte, om det skal være et kommende fyrtårnsprojekt, som Byrådet har konsensus om at prioritere og arbejde videre med i fællesskab.

Til Hertugernes Augustenborg er der sat tre millioner kroner af i budgettet for 2022.

Augustenborg Havn har et stort potentiale og kan udvikles til et nyt byområde med blandet erhverv og boliger. Udviklingen skal ske i sammenhæng og med respekt for hertugbyens historie samtidig med, at det maritime miljø på havnen udvikles og bevares.

Artiklen fortsætter under annoncen

Aftaleparterne har sat penge af til en udviklingsplan for Augustenborg Havn og opgaven har prioritet i 2022.

Det fredede hus, Hofrådens Hus, er ved at blive renoveret af et stort antal frivillige. Der søges fondsmidler og partierne bag budgetaftalen har sat 700.000 kroner af som et anlægstilskud.

Sidt i 2022 skal forvaltningen i samarbejde med private initiativer fremlægge en færdig udviklingsplan for at Augustiana kan blive en selvejende institution.

Det skal i den forbindelse afklares, hvorvidt Kartoffelhuset kan rumme det lokale initiativ ’Værksteder for kunst og håndværk’, herunder bronzestøberi.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kunstkonsulenten fastholdes og projektstyringen føres videre.

I beslutningsgrundlaget for udviklingsplanen skal behovet for et kommunal tilskud til institutionen fra 2023 og frem indgå.

Aftalepartnerne er særligt opmærksomme på, at muligheden for lokale såvel som nationale/internationale partnerskaber undersøges i forbindelse med udviklingsplanen, herunder fonde.

Der er sat 2,4 millioner kroner af til Augustiana i budgettet for 2022.

Som et supplement til etableringen af Landbrugsstyrelsen på Augustenborg Slot vil Byrådet, i samarbejde med styrelsen, afhjælpe kommende parkeringsudfordringer ved at bringe det kommunale areal på Palævej 11 ind som en del af løsningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Aftalepartene pålægger desuden Sundhedsudvalget at gå i dialog med regionen og lokale aktører for at undersøge mulighederne for et sundhedshus i Augustenborg

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
2. juni 2023 112, Sønderborg

Det er tørt i haverne – vær forsigtig med havegrillen og ukrudtsbrænderen

2. juni 2023 112

Lige nu er det meget tørt i haverne og det øger risikoen for brand. “Man skal være opmærksom på risikoen for brand. Der skal udvises stor forsigtighed med al åben ild ude i det fri, engangsgrill, bål eller varme maskiner”, siger beredskabsinspektør Henrik Jacobsen fra Beredskab Sønderborg. Risikoen for at en brand spreder sig er […]

Læs mere...