Byrådet fortæller regeringen om fremrykkede projekter

28. april 2020 Politik

De politiske partier i Byrådet besluttede på økonomiudvalgsmødet den 22. april at fremrykke en lang række kommunale investeringer.

Det blev endvidere aftalt, at der skulle fremsendes en fælles henvendelse til regeringen for igen at presse på for at få gennemført statslige anlægsprojekter i vores landsdel, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Borgmesteren glæder sig over, at der er fuld enighed i Byrådet om den nedenstående henvendelse til ministerierne såvel som til fremrykning af de kommunale anlægsprojekter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Opfordring til fremrykning af nationale anlægsinvesteringer

Regeringen og KL indgik den 26. marts en aftale, der sætter kommunerne fri af det aftalte anlægsloft i 2020. Det giver kommunerne mulighed for at fremrykke nye anlægsprojekter samt renoveringer af bygninger og veje mv.

Dette med henblik på at understøtte dansk økonomi og beskæftigelsen i situationen med Covid-19. På baggrund heraf har Sønderborg Kommune med udgangspunkt i aftalen igangsat en proces for fremrykning af lokale anlægsinvesteringer.

Artiklen fortsætter under annoncen

I lyset af overstående vil Sønderborg Kommune samtidig opfordre til, at det også prioriteres at fremrykke nationale anlægsinvesteringer. Det kunne blandt andet være en fremrykning af konkrete infrastrukturprojekter.

Sønderborg Kommune ser et stort behov for at udvikle infrastrukturen i det sønderjyske område, sådan at landsdelen i højere grad bindes sammen med resten af Danmark. En forbedret og mere sammenhængende infrastruktur i det sønderjyske område vil samtidig understøtte en lang række større udviklingsprojekter. Sønderborg Kommune arbejder med tre store projekter:

Artiklen fortsætter under annoncen

Etablering af Nordals Ferieresort

En fast forbindelse mellem Als og Fyn

Udvidelse af Sønderborg Lufthavn

Med henblik på fortsat at sikre udviklingen i det sønderjyske område, vil Sønderborg Kommune foreslå, at følgende projekter prioriteres ved en fremrykning af nationale anlægsinvesteringer:

Udvidelse af A8 mellem Alssundbroen og Madeskov

Sønderborg Kommune har i foråret 2019 rettet henvendelse til både Transportministeriet og Vejdirektoratet og foreslået en udvidelse af A8 fra to spor til fire spor mellem Alssundbroen og Madeskov.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det vil lette det store pres, der er i dag er på vejstykket samt sikre en øget tilgængelighed til Als og de store virksomheder på Nordals. Byrådet har i budgettet afsat midler til et fælles planlægningsarbejde sammen med Vejdirektoratet samt bevilliget jord til projektet.

Forundersøgelse Als-Fyn Broen

Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder om at etablere en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Udgangspunktet er, at en fast forbindelse vil skabe vækst, udvikling og sammenhængskraft. Undersøgelser har vist, at det vil være en samfundsmæssig god investering med et årligt afkast på mindst fem procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vejdirektoratet offentliggjorde i marts 2019 en screeningsrapport, der bakker op omkring tidligere undersøgelser. Næste skridt vil være en forundersøgelse af projektet.

Dobbeltsporet jernbane mellem Tinglev og Padborg

Jernbanestrækningen fra Aarhus til Hamborg er en del af det europæiske EU core TEN-T net, der skal være fuldt udbygget i 2020. Strækningen er i dag kendetegnet ved, at rejsehastigheden på den samlede strækning er lav. Her udgør delstrækningen Tinglev-Padborg en kapacitetsmæssig flaskehals.

Delstrækningen på ca. 14 km er enkeltsporet og er med til at begrænse den fortsatte udvidelse af jernbanetransporter for gods og persontog gennem Region Syddanmark.

Renovering af Sønderborg Station

Sønderborg Kommune har fastsat målet om at være en CO2-neutral kommune i 2029. Heri udgør den kollektive transport et vigtigt element. En forudsætning for at kunne tiltrække borgere til den kollektive transport er, at det er attraktivt for borgerne at benytte offentlige transportmidler.

Sønderborg Station er af ældre dato og trænger til renovering. Sønderborg Kommune har tidligere været i dialog med BaneDamark og DSB omkring en renovering af stationen, og kommunen er af den tidligere transport-, bygnings- og boligminister pr. 14. februar 2017 orienteret om, at der er afsat to millioner kroner til en renovering af perronen.

Oprensning af forureningen ved Himmark

Ud over overstående anlægsinvesteringer vil Sønderborg Kommune foreslå, at regeringen fremrykker oprensningen af forureningen ved Himmark Strand. Nordals Ferieresort etableres frem mod 2023 på baggrund af investeringer fra private investorer og vil være med til at styrke turismen i hele det sønderjyske område samt udviklingen på Nordals.

Sønderborg Kommune har afsat 100 millioner kroner for blandt andet at sikre de nødvendige adgangsforhold til ferieresortet.

Jeg vil afslutningsvis endnu en gang opfordre til, at regeringen fremrykker nationale investeringer samt at overstående indgår i en national prioritering, skriver borgmester Erik Lauritzen på vegne af Byrådet.

HUSK – Støt den lokale handel i en svær tid! 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
23. oktober 2021 Sport, Gråsten

Knæk Cancer-stævne i Gråsten Rideklub

23. oktober 2021 Sport

Lørdag var der hele 76 ryttere til start i Gråsten Rideklubs Knæk Cancer-stævne, hvor hele overskuddet bliver sendt videre til Knæk Cancer. “Og når vi holder et Knæk Cancer-stævne, så er det for fordi, det føles naturligt for os, Jeg har selv været ramt af kræft og lige nu er der to andre fra klubben, […]

Læs mere...