Byrådet kan leve med antallet af omgjorte ankesager på handicapområdet

24. september 2020 Samfund Skrevet af: Ole Kæhler

Børne- og Socialministeriet offentliggør hvert år Ankestyrelsens omgørelsesprocent for kommunernes afgørelser på socialområdet. Byrådet skal en gang årligt orienteres om et samlet overblik over, hvor mange sager, der er omgjort i Ankestyrelsen det forgangne år.

Eksempelvis blev 75 procent af Sønderborg Kommunes forvaltnings afgørelser om støtte til handicappede børn, som der blev klaget over til det sociale ankenævn, omgjort af nævnet. Altså var der fejl i tre ud af fire ankede sager. Formålet med orienteringen er, at sætte fokus på borgernes retssikkerhed samt bevidsthed om kvaliteten i sagsbehandlingen på det sociale område i kommunerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Onsdag blev Økonomiudvalget orienteret om antallet af ankesager her i kommunen og deres udfald – og jeg synes, det ligger indenfor skiven af, hvad vi kan leve med”, siger borgmester Erik Lauritzen.

“Det bliver aldrig godt nok, men vores forvaltninger gør det ret godt”, siger han.