Byrådets målsætninger er forhandlet på plads

26. november 2013 Politik

Mandag aften faldt de sidste punkter i konstitueringsaftalen på plads og nu kan politikerne koble lidt fra i nogle dage.

Aftaleparterne er blandt andet enige om følgende politiske målsætninger for Sønderborg Kommune:

– Budgetforliget for 2014, indgået af et bredt flertal i det tidligere byråd, står uændret ved magt.

– Skatten stiger ikke i den kommende valgperioderådhus6

Artiklen fortsætter under annoncen

– Dækningsafgiften skal afvikles, således den halveres i 2015 og afskaffes i 2016

– Økonomiudvalget er facilitator for koordinering af en ny måde at tænke beskæftigelsesfremmeindsats på tværs af emnerne jobskabelse, socialt ansvar, uddannelse, sundhed, individets behov, med inddragelse af alle relevante udvalg og med fokus på den enkelte borger.

– Byrådet skal sikre at bæredygtighed bliver en naturlig og integreret del af den kommunale planlægning. Projekter og aktiviteter, der fører til et mere skånsomt forbrug af vore ressourcer og vor natur, skal fremmes og støttes.

Artiklen fortsætter under annoncen

– Byrådet vil skabe rammebetingelser for vækst og beskæftigelse i Sønderborg Kommune, derfor etableres to nye udvalg. Erhvervsudvalget og Udvalget for kulturel og regional udvikling.

– Der arbejdes målrettet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne og i videst muligt omfang skal der være én tovholder på sagsbehandling.

– Der etableres en samlet vækst og udviklingspulje i økonomiudvalget, heri indgår den tidligere pulje til kultursatsning.

– Landdistriktsudvalget skal inddrages i alle relevante sager fra andre udvalg.

Artiklen fortsætter under annoncen

– Mulighederne for inddragelse af socialøkonomiske virksomheder afsøges, for at styrke mulighederne for kommunens egne borgere.

– Der udarbejdes en rammeaftale for folkeskolen med inddragelse af fagforeningerne. Rammeaftalen skal omfatte lærere og pædagogisk personale i folkeskolen, således at der skabes tryghed, tillid og trivsel.

– Der udarbejdes en kommunikationsstrategi med den målsætning at borgerne får mere og bedre information.

– Der udlægges kommunale opgaver til lokal styring i landsbylaugene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med udgangspunkt i ovenstående lægger aftaleparterne bag konstitueringsaftalen op til et bredt samarbejde i byrådet.

Udvalgsstrukturen i kommunen er som følger, en aftale om snitflader mellem de enkelte udvalg vil blive omsat til et politisk styringsværktøj af kommunens embedsværk:

Økonomiudvalg

Udvalget får 9 medlemmer

Teknik- og miljøudvalg

Formand: Frode Sørensen, Socialdemokratiet

Udvalget får 5 medlemmer

Erhvervsudvalg

Artiklen fortsætter under annoncen

Formand: Ole W. Stenshøj, Konservative

Udvalget får 5 medlemmer

Udvalg for kulturel og regional udvikling

Formand: Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti

Udvalget får 5 medlemmer

Kultur-, borger- og fritidsudvalget

Formand: Charlotte Riis Engelbrecht, Socialdemokratiet

Udvalget får 5 medlemmer

Arbejdsmarkedsudvalget

Formand: Jan Prokopek Jensen, Socialdemokratiet

Udvalget får 5 medlemmer

Børne- og uddannelsesudvalget

Formand: Erik Lorenzen, Fælleslisten

Udvalget får 5 medlemmer

Socialudvalget

Formand: Niels Ole Bennedsen, Socialdemokratiet

Udvalget får 5 medlemmer

Seniorudvalget

Formand: Preben Storm, Socialdemokratiet

Udvalget får 5 medlemmer

Sundhedsudvalget

Formand: Helge Larsen, Socialdemokratiet

Udvalget får 5 medlemmer

Børn og ungeudvalget

Formand: Bodil Matzewska, Slesvigsk Parti

Udvalget får 2 medlemmer

Landdistriktsudvalget

(ad hoc udvalg): Anders Brandt, Enhedslisten

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
28. juni 2022 Tour de France, Sønderborg

Symfoniorkestret spiller for Tour de France-tilskuere og for cykelryttere

28. juni 2022 Tour de France

På søndag, når Tour de France-rytterne suser væk fra Gråsten, så kommer de forbi vognmand Knud Erik Heissel og tæt ved ham står Sønderjyllands Symfoniorkester på deres store friluftscene, hvor de i løbet af eftermiddagen spiller hele tre gange. “Vi har sat et program sammen, så publikum kommer til at lytte til både dansk og […]

Læs mere...