Dårligt vandkvalitet ved Stolbro Løkke

9. december 2013 Uncategorized Skrevet af: Ole Kæhler

Kystmiljøet ved Stolbro Løkke – tæt ved udmundingen af Augustenborg Fjord – har det ikke så godt. En rapport fra Rambøll viser, at den ringe vandkvalitet ikke skyldes en forurening med gylle og ensilagesaft i oktober 2012. Sønderborg Kommune undersøger nu andre årsager til den dårlige vandkvalitet.hav2

Artiklen fortsætter under annoncen

I efteråret 2012 blev et vandhul, der ligger på en strandeng ved Stolbro Løkke – tæt på udmundingen af Augustenborg Fjord – ramt af forurening. Forureningen blev anmeldt af en lystfisker, og en miljøvagt fra Den Sønderjyske Miljøvagt rykker hurtigt ud og inspicerer vandhullet. Miljøvagten konstaterer, at der er en forurening, og stopper tilløbet til vandhullet. Efterfølgende målinger viser, at søen er helt uden liv og vandet har en høj koncentration af ammoniak. Forureningen stammer fra et nærliggende landbrug, hvor en pumpe der pumper ensilagesaft til gyllebeholderen var defekt, hvilket resulterede i at ensilagesaft løb i afløbet og videre til søen. Fejlen er nu rettet og søen er renset op – betalt af landmandens forsikringsselskab.

Artiklen fortsætter under annoncen

En del af den flydende forurening er løbet fra vandhullet og ud i havet og kystmiljøet omkring Stolbroløkke. Beboere i området har gjort opmærksom på, at forureningen fortsat ødelægger kystmiljøet.

Vedvarende forurening

Nu foreligger rapporten fra Rambøll. Rambøll har kigget nærmere på tre kystområder ved Stolbro Løkke. I alle tre tilfælde har Rambøll fundet høje næringsstofkoncentrationer og dårlige iltforhold. Der er fundet søsalat, der er drevet ud og har lagt sig i fordybninger ud for Stolbro Næs. Nedbrydningen af søsalaten frigiver næringsstoffer og opvækst af mikroorganismer, hvilket er årsagen til havbundens fedtede karakter. Hele området er mere påvirket af næringsstoffer end resten af fjorden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rambøll konkluderer, at tilstanden ikke skyldes forureningen fra oktober 2012. Der er derimod tale om en vedvarende lokal udledning af næringsstoffer til kystvandet ud for Stolbro Løkke.

Udledningen stammer fra udvaskning af næringsstoffer fra dyrkede områder og fra udledt spildevand.

 

 

19. juni 2024 Uncategorized

Rema 1000 på Nørrekobbel vil bygge til

19. juni 2024 Uncategorized

Rema 1000 på Nørrekobbel vil gerne udvide og det kræver mere plads. “Derfor har de søgt om at købe mere jord af kommunen og vi sætter derfor et areal til salg, som de har har mulighed for at byde på”, siger borgmester Erik Lauritzen efter Økonomiudvalgets møde i dag, onsdag. “Der er en legeplads og […]

Læs mere...