Forvaltningen har en plan som skal få flere til at flytte til end fra kommunen

27. august 2020 Politik Skrevet af: Redaktion

Sønderborg Kommunes befolkningstal var pr. 1. januar 2020 på 74.220 personer mod 74.561 personer i 2019. Det er en befolkningsnedgang på 341 borgere i perioden, hvilket er en næsten fire gange større nedgang end i 2018 og samtidig den største nedgang siden 2014.

Med den nye prognose forventer forvaltningen, at befolkningstilbagegangen vil fortsætte frem imod 2033, hvor befolkningstallet i kommunen forventes at være 72433.

Nu skal byrådets udvalg forholde sig til det faldende indbyggertal og beslutte, om de vil følge forvaltningens bud på at få vendt rejsestrømmen.

Artiklen fortsætter under annoncen

En rapport klarlægger og giver nogle bud på, hvad der ligger bag det faldende indbyggertal i Sønderborg Kommune. Rapporten peger blandt andet på følgende parametre i forhold til den samlede befolkningsudvikling i kommunen:

Faldende børnetal

Der fødes færre børn end tidligere i Sønderborg Kommune. Fødselstallet er næsten faldet med en tredjedel siden 2010  – fra 808 til 573. I Sønderjylland er fødselsunderskuddet højest heri Sønderborg Kommune. Kvinder i Sønderborg Kommune føder kun 1,66 børn pr. kvinde, hvilket er lidt under landsgennemsnittet, som ligger på 1,70 børn pr. kvinde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere unge flytter fra byen

Flere 20-39-årige rejser væk fra kommunen og færre kommer til. Især unge kvinder flytter væk fra kommunen. Statslige og regionale uddannelses- og arbejdspladser, hvor typisk kvinder har uddannet sig og arbejdet, er flyttet væk fra kommunen de seneste år, hvilket kan forklare noget af udviklingen.

Nettotilflytning til nogle dele af kommunen

De seneste ni år er tilflytningen steget med 16 pct. I 2019 valgte 2.200 at flytte til Sønderborg Kommune. Det er 300 flere end i 2010. Fraflytningen er dog uændret på 2.467 personer. Den stigende nettotilflytning i de sidste år peger på, at Sønderborg by er blevet mere attraktiv, fordi de fleste flytter til byen og ikke til de øvrige lokalområder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flytning fra land til by

Fem ud af kommunes 16 lokalområder har fået flere indbyggere de seneste fem år. Alle disse områder ligger i Sønderborg by eller lige i udkanten af byen. På Als har der været tilbagegang i befolkningsudviklingen de seneste fem år. Men det seneste år har lokalområder som Nordals og Fryndesholm stået for at tiltrække lidt flere tilflyttere fra andre kommuner end de har sendt den anden vej.

Nordals har størst nettotilflytning fra andre kommuner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen anbefaler

Et fortsat fokus på tiltrækning af flere uddannelsespladser for at fasholde unge mennesker, især unge kvinder, i området.

Et mål om at tiltrække flere forskellige virksomheder og offentlige arbejdspladser, der kan bidrage til at skabe et bredt udbud af forskellige jobtyper i området, som kan være et supplement til de mange tekniske job på ingeniørområdet.

Fastholdelse af indsatser med tiltrækning af unge og børnefamilier til området og samtidig et øget fokus på at fastholde unge enlige tilflyttere i området.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forsat fokus på udvikling af byer og lokalområder bredt i kommunen, så de er attraktive for tilflyttere fra andre kommuner og for dem som bor der. Der skal arbejdes med fortsat at udvikle i og omkring Sønderborg by, så området fortsat er attraktivt for tilflyttere.

Arbejde målrettet med indsatser/kampagner, der kan tiltrækker tilflyttere bredt i kommunen, især med fokus på kommunens lokalområder.

Hvad mener du?

Har du et bud på, hvordan kommunen kan tiltrække flere end der rejser, så skriv det i kommentarfeltet under artiklen på SønderborgNYTs Facebookside