Forvaring er fængsel indtil den dømte ikke mere er farlig

27. september 2013 Uncategorized

Forvaringen er en tidsubestemt straf, der idømmes særligt farlige personer. Det er sådan en dom anklagemyndigheden går efter i den sag, hvor en ung kosovo-albaner har voldtaget to mindreårige piger og to meget unge piger gentagne gange ved hjælp af vold, trusler og dødstrusler. Der ventes dom i sagen i begyndelsen af december, når Retten i Sønderborg er kommet gennem en lang række retsmøder, hvor de fleste foregår for lukkede øjne af hensyn til de unge piger.

Sønderborg Nyt har spurgt advokat Hans Christian Sibbesen, hvad det vil sige at ryge i Forvaring. For ikke at blive misforstået eller fejltolket, har advokaten valgt at sende sin forklaring fremfor at stille op til interview.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hans Christian Sibbesen skriver:

Man vil se, at det drejer sig om domme i sager om drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler efter § 266 i straffeloven – det er trusler på livet og lign. – brandstiftelse eller forsøg på de nævnte forbrydelser.
Af samme §, stk. 2 fremgår, at det under nogenlunde lignende forhold kan anvendes i forbindelse med dom for voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse eller forsøg herpå.

Farlig – og med domme i bagagen

Artiklen fortsætter under annoncen

Man skal bemærke, at der er en række betingelser, der skal være opfyldt, idet der ved slutningen af hver litra står et og –  og der skal således være tale om forbrydelser af den pågældende art og efter karakteren af det begåede forhold, hvor oplysninger om pågældende person, tidligere kriminalitet o.s.v. kan frembringe enten nærliggende eller væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, ligesom det skal være påkrævet at anvende forvaring i stedet for fængsel for at forebygge faren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er altså tale om en sanktion, der anvendes i forbindelse med de allergroveste forbrydelser.
Samtlige personer, der i Danmark er idømt forvaring, afsoner så vidt jeg ved i Anstalten ved Herstedvester.
Dom til forvaring kræver ikke, at man har en psykisk diagnose, men uden at jeg ved det, går jeg ud fra, at de fleste, der afsoner i forvaring, har en sådan.
Bestemmelsen om ophør af forvaring træffes ved kendelse, når det kan dokumenteres, at pågældende ikke længere er farlig.

Skrevet af: Ole [email protected]
11. december 2023 Erhverv, Gråsten

Teddy’s Salon i Ulsnæs Centret skifter ejer og navn

11. december 2023 Erhverv

To frisører i Teddy’s Salon i Ulsnæs Centret i Gråsten får overdraget salonen til januar og så får den navnet Hårfavoritten. De nye ejere, Nathasia Hjort Pedersen og Trine Frank, som begge er fra Gråstenområdet, har et ønske om at give noget godt til Ulsnæs Centret og bevare de mange forskellige muligheder, blive ved med […]

Læs mere...