Grønt lys til at lave lokalplan for området med Ulkebølcentret

6. maj 2020 Politik

En privat bygherre er interesseret i at købe det gamle Ulkebølcenter samt tidligere kommunale børnehave og omdanne dem til lejligheder. En omdannelse af centret samt børnehave kræver en lokalplan samt kommuneplantillæg.

Området er i kommuneplanen udlagt til centerområde og omfatter, foruden centret og tidligere børnehave, også en offentlig parkeringsplads, som tænkes at indgå i lokalplanområdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

“I Teknik- og Miljøudvalget var vi alle enige om, der skal laves en lokalplan, så der kan bygges lejligheder og laves grønne områder”, siger udvalgsformand Aase Nyegaard til SønderborgNYT efter tirsdagens udvalgsmøde.

“Det er jo dejligt, når der kommer en person, som vil gøre noget ved det område, der jo er noget nedslidt”, siger hun.

Forvaltningen planlægger at holde et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring.

Lokalhistorisk Arkiv for Arbejderbevægelsen i Sønderborg Kommune og Ulkebøl Lokalarkiv, der har lokaler i centret fået besked om, at kommunen i stedet stiller lokaler til rådighed på kasernen.

Billedet: Ulkebølcenter- Fotograf: Ejner Munkebro

HUSK – Støt den lokale handel i en svær tid! 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk