Her er klagen Venstre sendte til Statsforvaltningen

23. oktober 2014 Uncategorized

SønderborgNyt bringer skrivelsen i sin helhed:

På vegne af Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper i Sønderborg Byråd fremsættes hermed klage vedrørende flertalsgruppens ønske om om-konstituering af de stående udvalg, idet det er vores opfattelse, at flertallets ønske om ændring kun forfølger et usagligt formål og reducerer flere kommunalbestyrelsesmedlemmers politiske indflydelse på bestemte sagsområder. Det er bl.a. en klar omgåelse af Styrelseslovens § 17.

Baggrund for klagen:

Artiklen fortsætter under annoncen

I forbindelse med kommunalvalget november 2013 blev der dannet en ny Flertalsgruppe i Byrådet bestående af Socialdemokraterne, Fælleslisten, Slesvigsk Parti, Enhedslisten og Konservative (i alt 19 af 31 byråds-medlemmer). I konstitueringsaftalen besluttede dette flertal, at Byrådet i den nye valgperiode skulle have 9 stående udvalg + Økonomiudvalg.

I forbindelse med forskellige direktørers fratrædelse af deres stilling (pension & nyt arbejde) vedtog Byrådet i enstemmighed på Byrådsmødet den 3. september 2014 en helt ny Forvaltnings- & Organisationsstruktur, hvor strukturen blev ændret inkl. de forskellige opgaveområder m.m. Den nye struktur trådte i kraft den 15. september 2014.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 7. oktober 2014 meddeler byrådsmedlem Sven Jensen fra Slesvigsk Parti, at han forlader partiet og i stedet tilslutter sig Venstres Byrådsgruppe. Hermed blev han medlem af mindretalsgruppen i Byrådet – og flertalsgruppen blev reduceret fra 19 til 18 medlemmer i Byrådet.
Dette skifte har betydet, at der i 2 af de 9 stående udvalg (Børn- & Uddannelse samt Sundhedsudvalget) er sket en ændring af flertallets sammensætning således, at byrådets mindretal nu har flertal i disse 2 udvalg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dette nye flertal ønsker at vælge en ny formand i de 2 udvalg. Dette sker på 2 ekstraordinære udvalgsmøder den 15. oktober. Således har mindretals-gruppen i Sønderborg Byråd 2 udvalgsformænd og flertalsgruppen har 7 udvalgsformænd i de stående udvalg.

I forbindelse med valget af de nye formænd i de 2 udvalg udtaler både Borgmester og Viceborgmester, at man ikke kan leve med at være kommet i mindretal og vil ændre den nye status. Viceborgmester Aase Nygaard udtaler således bl.a.:

Artiklen fortsætter under annoncen

”Jeg har haft en snak med borgmesteren, som finder en løsning på problemet. Der skal i hvert fald flyttes nogle opgaver eller ændres på andet i udvalgene, hvis scenen igen skal sættes, så flertalsgruppen igen får flertal i de to udvalg”.

Derudover udtaler gruppeformændene for Socialdemokraterne og Fælleslisten ligeledes, at man ønsker en ændring, så magtbalancen kan genoprettes.

Vi vedlægger kopi af udtalelserne fra ”Sønderborg Nyt” og ”JydskeVestkysten”.

Flertalsgruppen ønsker nu at forhøje antallet af medlemmer i Børn- og uddannelsesudvalget fra 5 til 7 begrundet i det store arbejdspres, der er med indførelse af den nye skole reform, og i Sundhedsudvalget ønsker man at tilføre hjemmesygeplejen fra Seniorudvalget.Bilag%203

Artiklen fortsætter under annoncen


Det er bemærkelsesværdigt, at man pludselig nu mener, at der skal være flere politikere i et udvalg p.g.a. skolereformen, når dette ikke spillede en rolle, da et samlet Byråd vedtog den nye organisationsstruktur for bare 1½ måned siden. Ydermere virker det mere end påfaldende, at disse ændringer skal hastes igennem på et hurtigt indkaldt ekstraordinært møde efterfulgt af et ordinært møde om 14 dage. Det har intet med saglige argumenter at gøre.

Det er vores klare opfattelse, at ovennævnte tiltag/ændringer udelukkende udspringer af flertallets ønske om, at fremprovokere grundlaget for en om-konstituering og sikre sig flertal i udvalgene og ikke i en reel og konkret vurdering af udvalgsstruktur og opgaver. Hele byrådet har jo netop været igennem en større omlægning af forvaltningen, for at understøtte de nuværende udvalg. Vort synspunkt støttes af både borgmester og viceborgmesters offentlige udtalelser.

Mindretalsgruppen ønsker på den baggrund tilsynets vurdering af lovligheden/grundlaget af ændringerne og ønsker i tilfælde af medhold i vort anbringende, at byrådet pålægges at føre udvalgene tilbage til deres oprindelige status. Tab af flertal berettiger ikke til omkonstituering.

Hvis Styrelsesloven skal følges, er det mindretalsgruppens klare opfattelse, at der IKKE i det foreliggende er tilstrækkelig grundlag til stede, samt at der er tale om en til lejligheden konstrueret begrundelse. Borgmesterens m.fl. udtalelser mere end bekræfter dette synspunkt.

Med venlig hilsen

 

Tage Petersen                                               Stefan Lydal

Gruppeformand for Venstres Byrådsgruppe          Gruppeformand for DF’s Byrådsgruppe

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
23. september 2023 Samfund, Sønderborg

Center for Verdensmål inviterer børn og voksne til motionsdag

23. september 2023 Samfund

Fredag den 13. oktober er der både skolernes Motionsdag og Danmarks Motionsuge. Center for Verdensmål samarbejder med fire skoler, Sønderborg Familie og Firma Sport, legepladsproducenter Kompan, Chris MacDonald fra Just Human og Sønderborg Forsyning. Om formiddagen er målgruppen børn og unge og om eftermiddagen er det virksomheder. Arrangementet finder sted ved den gamle militære forhindringsbane […]

Læs mere...