Her er kommunens principper for kommende VE-anlæg

Nye solcelleanlæg kræver lokal opbakning. Arkivfoto
Nye solcelleanlæg kræver lokal opbakning. Arkivfoto
21. februar 2024 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Regeringens klimaaftale fra 2022 betyder, at Danmark skal firedoble den vedvarende energi, VE, på land inden 2030 for at blive uafhængige og selvforsynende i forhold til energi. Sønderborg Kommune har derfor udpeget 14 perspektivområder til solceller og vindmøller, som kom med i Kommuneplan 2023-2035.

For at sikre at vedvarende energiprojekter skaber værdi for både kommunen og de berørte borgere, har Økonomiudvalget godkendt VE-principperne, der i overskrifter hedder:

Vedvarende energiprojekter skal bringe udvikling til lokalområdet,

Artiklen fortsætter under annoncen

Udviklingen skal tilpasses det enkelte sted samt give økonomisk merværdi og merværdi i form af natur, biodiversitet og rekreative elementer

Der skal være lokal dialog

”Vi vil gerne være en grøn og bæredygtig kommune, som viser vejen for resten af landet. Vi vil gerne have, at borgerne ser VE-projekterne som en mulighed og ikke en trussel, og at de føler sig inddraget og respekteret i processen. Derfor vil vi heller ikke automatisk sætte gang i en lokalplan, når en projektmager kommer med et forslag, inden der har været en tæt dialog og samarbejde med lokalområdet, siger borgmester Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi har et stort potentiale for at udnytte solen og vinden til at producere vores egen energi i Sønderborg Kommune. Det er godt for klimaet, og vi har også meget fokus på, at områderne taler sammen med naturen, og vi sikrer en stor grad af biodiversitet. På den måde sikrer vi, at VE-anlæggene scorer mål på flere parametre. Og endelig skal det også være godt for de lokalområder, som bliver nabo til VE-projekterne, siger første viceborgmester Stephan Kleinschmidt.

”Der skal være lokal opbakning til VE projekter, det gør vi nu til et princip for opsættelse, og det er vigtigt. Og med vores nye klare principper for, hvordan vi udvikler og etablerer VE-projekter i Sønderborg Kommune, sikrer vi, at de både leverer ren energi og skaber lokal merværdi. Principperne skal sikre, at VE-projekterne bliver til gavn for alle, og at de bliver tilpasset til de lokale forhold og ønsker. For det kræver en høj grad af lokal opbakning at gennemføre VE-projekterne, siger anden viceborgmester Ellen Trane Nørby.

Artiklen fortsætter under annoncen

VE-principperne

Vedvarende energiprojekter skal bringe udvikling til lokalområdet

For at sikre et godt naboskab i udbygningen af vedvarende energianlæg er det et grundlæggende ønske, at ethvert VE-projekt i Sønderborg Kommune bringer udvikling til det lokalområde, som det etableres i.

Opstilling af VE-anlæg sker kun, hvis der er lokal opbakning.

Udviklingen skal tilpasses det enkelte sted

Hvert lokalområde er forskelligt. Behov og muligheder for synergier skifter fra sted til sted, og det skal der tages højde for i den udvikling et VE-projekt kan tilbyde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med udvikling forstås konkret lokal værdiskabelse, der bidrager til lokalområdet og dets lokale sammenhold og derved sikrer, at området fortsat er attraktivt for såvel beboere som tilflyttere.

Økonomisk merværdi

Hvert VE-projekt forventes at skabe en reel økonomisk gevinst til lokalområdet. Og det forventes at energivirksomheden har beskrevet, hvordan deres VE-projekt skaber økonomisk gevinst til lokalområdet i ansøgningen.

Den økonomiske gevinst kan tage mange former. Sønderborg Kommune opretter et inspirationskatalog til såvel energivirksomheder som lokalområdernes borgere med henblik på at understøtte dialogen imellem dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Merværdi i form af natur, biodiversitet og rekreative elementer

VE-projekterne skal indpasses i naturen i det lokalområde de opstilles i, og der skal for hvert projekt foreligge en plan for, hvordan naturen og biodiversiteten i området kan løftes som en del af projektet.

Det forventes, at energivirksomheden som en del af ansøgningen beskriver om det er muligt at færdes i området med VE-anlæg.

Sønderborg Kommune opretter et inspirationskatalog.

Sønderborg Kommune fører tilsyn med energivirksomhedernes etablering og vedligeholdelse af levende hegn de første fem år.

Lokal dialog

Lokalområdet skal inddrages fra starten og lokale udviklingsønsker og interesser skal indarbejdes i projekteringen. Dette sikres gennem dialog imellem nærmeste naboer, lokalområde, energivirksomhed og Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune faciliterer dialogen, som er beskrevet i procesbeskrivelsen for VE-projekter.

19. april 2024 112, Sønderborg

Politiet fandt flere kilo narko

19. april 2024 112

Torsdag ransagede politiet en lejlighed i Sønderborg by og de fandt flere kilo ulovlige stoffer. “Der var godt 2,8 kilo skunk og 1,5 kilo hash i lejligheden”, siger Chris Thorning Vesterdal fra politiet. Det var et tip, som fik politiet til at komme. “Vi sigtede 29-årig kvinde fra Rødding og en jævnladrende mand, som ikke […]

Læs mere...