Hjemmeværnet flytter i bofællesskab på Kær

5. september 2014 Frivillige

Pressemeddelelse:

De lokale Hjemmeværnsenheder på Als og Sundeved flytter ind i nye omgivelser. I bygninger som tidligere blev anvendt af Hærens Sergentskole på Kær Halvø.images31N2PBLO

De enkelte Hjemmeværnsenheder har tidligere være spredt rundt omkring i forskellige bygninger, ja i forskellige byer, og adskilt: Hærhjemmeværn, Flyverhjemmeværn og Marinehjemmeværn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er slut når der gennemføres indvielse af Hjemmeværnscenter Sønderborg lørdag 13. september 2014. Det nye Hjemmeværnscenter er beliggende i Bygegaard på Skydebanevej, Kær Halvø nord for Sønderborg.

Indvielsens forløb:

  • Kl. 13:00 velkomst ved Kaptajn P. Vejrum, leder af Hjemmeværnscenter Sønderborg

  • Herefter rundvisning for Hjemmeværnsdistriktets kompagnichefer, og øvrige indbudte.

  • Dagen afsluttes med et beskedent traktement.

Dagens program er for særligt indbudte.

Senere på måneden vil det være muligt for interesserede at besøge det nye Hjemmeværnscenter, når der gennemføres åbent hus ved de tre hjemmeværnsenheder.imagesC72OMVKT

Hjemmeværnscenteret er indrettet i Bygegaard beliggende på Sergentskolens tidligere øvelsesplads på Kær Halvø. Gården Bygegaard har gennemgået en længere ombygning og tilpasning til de nye brugere og er nu klar til de tre enheders indrykning.

Hjemmeværnscenteret vil fremover være hjemsted for Hjemmeværnskompagni Sønderborg, Flyverhjemmeværnseskadrille 286, Alssund og Marinehjemmeværnsflotille 136.

Enhederne vil anvende bygningerne til uddannelse og møder m.m..

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk