Ildsjæle deler Brobyggerprisen 2020

22. oktober 2020 Sønderborg

Torsdag eftermiddag blev Brobyggerprisen 2020 overrakt til to værdige modtagere. Overrækkelsen fandt sted i Byrådssalen og det skyldes Corona-situationen.

“Prisen plejer at blive overrakt på Kulturnatten, men den er afslyst, så nu er vi her”, sagde Integrationsrådets formand, Desalegn Tufa, som stod for overrækkelsen.

“Integrationsrådet kunne ikke bære, hvis der blot skulle have været én prismodtager, så der er altså to.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og begge har gjort en virkelig stor indsats for integrationen her i kommunen”, sagde formanden og han læste derefter begrundelserne for, at det blev netop Iman Kayed og Peder Clemmesen, der fik Brobyggerprisen 2020:

Iman Kayed får Brobyggerprisen

Iman Kayed er indstillet til Brobyggerprisen af Røde Kors i Sønderborg, fordi hun som aktivitetsleder for ’Venner viser vej’ og ’Barselscafeen’ i Røde Kors’ Migrant- og flygtningesektion i Sønderbog igennem mange år har ydet en ekstraordinær stor indsats i få integreret nye borgere.

Iman Kayed kom som 17-årig til Danmark som flygtning fra Libanon.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun uddannede sig som sygeplejerske og er i dag vejleder i Sønderborg Kommune.

Iman Kayed har siden 2015 været frivillig i Dansk Røde Kors’ Sprogtræning- og Lektiecafé. Hun blev i 2017 aktivitetsleder for Venner viser vej, som er en ’en-til-en tjeneste’, som matcher frivillige med flygtninge.

Iman Kayed deltager også i de månedlige netværkscaféer, som fokuserer på dansk kultur og senest har hun taget ansvaret for Barselscafeen, hvor målgruppen er flygtningekvinder på barsel.

Fokuspunktet for cafeen er, at kvinderne skal bevare deres danske sprog, mens de er på orlov.

Samtidig er cafeen et rum, der giver kvinder og børn gode oplevelser og indblik i dansk kultur.

Aktiviteter, der tilsammen understøtter kvindernes integration og mulighed for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet efter endt barsel.

Imans Kayeds seneste initiativ er at rekruttere tidligere brugere af Røde Kors’ Migrant- og Flygtningesektion som frivillige til Røde Kors’ besøgstjeneste hos ensomme ældre.

Det er en win-win situation.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den ældre får en besøgsven og flygtningene får indsigt i dansk kultur og ikke mindst en stolthed over at kunne bidrage til det danske samfund.

Prismodtager Peder Clemmesen

Peder Clemmensen har været underviser på Dybbøl Skolen i perioden 1983 til 2011.

Artiklen fortsætter under annoncen

I hans fantastiske lærerkarriere har han også været underviser i modtageklassen på Dybbøl Skolen fra 2001 til 2011.

Han er indstillet til Brobyggerprisen af Dansk Flygtningehjælp.

Hans indsats i modtageklassen har været en stor hjælp og støtte for de mange elever, der i dag enten er i gang med en videregående uddannelse eller har færdiggjort deres uddannelse.

Peder Clemmesen var aktiv og engageret i at hjælpe eleverne og ligeledes har han været med til at give viden og en god start på et nyt liv i et nyt land som Danmark.

Han har været med til at skabe fællesskab i modtageklassen, så den enkelte kunne føle sammenhold og nærvær i skolen.

En engageret lærer kan gøre en verden til forskel for den enkelte elev.

Og det er det Peder har gjort for de dengang nye elever.

Da Peder Clemmensen stoppede sit arbejde som skolelærer begyndte han som frivillig i Dansk Flygtningehjælp i Ulkebøl Sønderborg, hvor han tilbød sin hjælp til lektier i Lektiecafeen.

Derudover stod Peder Clemmensen for julefrokoster, danske børnelege og fastelavnsfester.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alt sammen for at give de nye borgere et indblik i danske traditioner.

Peder Clemmensen hjælper også unge mennesker, der er i gang med en uddannelse efter folkeskolen, hvor hans hjælp er stor støtte til de unge menneskers integration.

Derfor er Peder Clemmensen den rette kandidat til Brobyggerprisen 2020.

Brobyggerprisen gives nemlig til en person, som har gjort en fantastisk og ekstraordinær indsats for at fremme integrationen af minoritetsgrupper og for at skabe mangfoldighed i Sønderborg-området.

Det er lige det Peder Clemmensen har gjort for de mennesker, der er kommet til Danmark i håbet om et nyt liv – hvor læreren har været en del af at give og skabe et nyt integreret liv, hvor de kan stå på egne ben og bidrage til det danske samfund og føle sig som danske.

 

 

 

 .

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
18. april 2021 Uddannelse, Sønderborg

Økonomiudvalget skal se på hvordan flere uddannelser trækkes til Sønderborg

18. april 2021 Uddannelse

Der er igennem flere år arbejdet på at få flere uddannelser til kommunen og det er sket igennem forskellige råd og udvalg og i tæt dialog med områdets uddannelsesinstitutioner og virksomheder. I 2021 er der i den politiske debat i Folketinget og regeringen sat fokus på, at der skal være flere uddannelsespladser regionalt og lokalt […]

Læs mere...