Indsats til 12 millioner kroner skal hjælpe ledige i gang

15. maj 2020 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

På baggrund af ekstraordinært møde i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget foreslår forvaltningen, at lønmodtagerorganisationerne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og Sønderborg Kommune går sammen om at lave en fire-partsplan for, hvordan vi bedst afbøder konsekvenser af coronakrisen.

Det er nu op til Økonomiudvalget, om kommunen skal yde en ekstraordinær indsats for de ledige – og det besluttes på et møde på onsdag.

Udvalget har derudover drøftet helt konkrete tiltag og mål, som skal sættes i gang hurtigst muligt. På baggrund heraf foreslås det, at sygedagpengemodtagere, ledige på dagpenge og kontanthjælp tilbydes en ekstraordinær indsats, hvor målene er, at flest mulige skal beholde jobbet, komme hurtigst muligt i job igen og at langt flere skal tage en uddannelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den ekstraordinære indsats – behold jobbet, flere i uddannelse og hurtigt i job igen – kræver en investering på i alt 12 millioner kroner over en to-årig periode.

Forvaltningen anbefaler at indsatsen finansieres med penge fra beskæftigelsestilskuddet.

HUSK – Støt den lokale handel i en svær tid!