KL går ind i sagen om de ulovlige opkrævninger på akutpladser

7. december 2018 Politik

Sønderborg og adskillige andre kommuner har opkrævet penge for kost, linned, tøjvask og andet af borgere, der var indlagt på de såkaldte akutpladser i stedet for at være på et sygehus.

Sygehusene henviser til de kommunale akutpladser, når patientens behandling kan klares af sygeplejersker og den praksiserende læge. I papirerne er borgeren indlagt efter Sundhedsloven. Er patienten henvist af for eksempel hjemmeplejen, så er det Serviceloven, det handler om.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringen har i Finansloven for 2019 med Dansk Folkeparti aftalt et stop for egenbetaling til kommunale akutpladser. Aftalen indebærer bl.a., at “det i regelgrundlaget præciseres, at begrebet kommunal akutplads er en del af hjemmesygeplejen, som alene er reguleret efter sundhedsloven.

Præciseringen indebærer, at kost, linned, tøjvask og lignende indgår som en del af det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje når den gives ved en akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads.

Hvilke paragraffer handler det om?

Det har naturligt nok skabt en vis usikkerhed omkring reglerne for egenbetaling til de kommunale akutpladser.

Årsagen er, at Kammeradvokaten på foranledning af Sundheds- og Ældreministeriet er kommet med en ny vurdering, hvor de groft sagt vurderer, at kommunerne ikke kan opkræve egenbetaling hos personer, der opholder sig på en kommunal akutplads. Og i den nye finanslovsaftale for 2019 fremgår det nu, at aftaleparterne vil gennemføre et stop for egenbetaling på de kommunale akutpladser, skriver KL til alle landets kommuner og byrådspolitikere.

Der er tale om et vigtigt kommunalt spørgsmål, fordi alle kommuner i stigende grad varetager flere komplekse opgaver på sundhedsområdet.

Derfor vil KL fortsat forfølge sagen over for Kammeradvokaten, som KL mødes med fredag.

Ligesom vi fortsat vil rejse sagen over for Sundheds- og Ældreministeriet og kræve, at kommunerne bliver kompenseret for de merudgifter, som følger af den nye aftale.

Direktør for Borger, Beskæftigelse og Sundhed Helle Mønsted Nielsen siger til SønderborgNYT, at når Sønderborg Kommune har taget betaling for de nævnte ydelser, så er det sket efter Serviceloven.

“Vi afventer dialogen mellem ministeren og KL og betaler naturligvis pengene tilbage, hvis konklusionen bliver, at vi har taget fejl”, siger Helle Mønsted Nielsen til SønderborgNYT.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk

Tom har prøvet en elcykel.

Læs mere om kampagnen hér