Knap en halv million kroner til såkaldte borgerinitiativer

10. november 2022 Politik

Udvalget for Bæredygtighed har fordelt 446.000 kroner til forskellige borgerinitiativer.

Blomstereng i Dynt-Skelde-Gammelgab

En lokal beboer i lokalområdet området er villig til at stille et stykke mark til rådighed, så der kan sås blomsterfrø. Når blomsterengen står i flor, klippes der en sti rund i marken, så områdets beboere og turister, kan plukke end buket og insekterne kan samle det de nu har brug for, eller man går blot en tur i området og nyder synet og duften. Der er tale om både forskønnelse af området samt øget biodiversitet og Landsbylauget i Dynt-Skelde-Gammelgab har søgt og også fået 17.000 kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kæphesteridning

Landsbylauget i Dynt-Skelde-Gammelgab får 9.000 kroner til at skabe gode forhold for de mange lokale børn, der dyrker Kæpheste ridning. Pengenene dækker indkøb af spring, klargøring af ridebane m.m. samt kæpheste til udlån, så hvert barn ikke behøver købe eget udstyr.

Forlængelse af pilotprojektet: Kom hinanden ved – delebank for alle

Mobilitetsforeningen har siden oktober 2019 været en del af Landsbyforum, hvor formålet bl.a. er at skabe mulighed for landsbybus-samkørsel, delebilstjenester eller anden form for mobilitetsydelse og løsninger. Dette er sket igennem projektet Kom hinanden ved – delebank for alle, der består af en mobilitets- og en delebank-del. I mobilitetsdelen er tilkoblet 2 landsbybusser, der har udgangspunkt i Tandslet og i Kværs – indtil november, hvor bussen flyttes til Nybøl.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bevillingen på 120.000 kroner er en forlængelse af projektet i form af yderligere koncept-udvikling til 31. december 2023. Det sker med afsæt i det akutte behov for omstilling til en grønnere mobilitet – forstærket af de øgede energi- og brændstofpriser – i retning af mere samkørsel, fremme af cyklisme, inddragelse af virksomhederne i løsningerne, og gentænkning af mobiliteten i de mindre lokalsamfund og landdistrikterne. Sekretariatet bidrager fortsat med sekretærstøtte både til mobilitets- og delebanksdelen, og der evalueres ved afslutningen af støtteperioden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fælles varmeløsninger i landsbyerne

Til at udvikle strategiske og ambitiøse Investeringskoncepter – herunder screening af mulige lokale nærvarmeløsninger hvad angår forbruger-, selskabs- og samfundsøkonomi har Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter 250.000 kroner.

At fortsætte med at undersøge muligheden for at inddrage fjernvarmeselskaber i etablering af en enhed, der bygger og driver nærvarmeløsninger i landsbyer grundet erfaring, soliditet, troværdighed i forbindelse med drift, service og administration af bl.a. kollektive varmeløsninger

Artiklen fortsætter under annoncen

Opsætning af muldtoiletter i naturen

Landsbyforum vil sætte sig i spidsen for, at der opsættes et antal muldtoiletter på udvalgte steder i naturen. Projektet, der får 158.000 kroner, udføres i tæt samarbejde med aktuelle partnere i forvaltningen, hos turismeaktørerne og i landsbyerne samt erhvervsskolerne. Efter et år skal der evalueres på effekterne, så erfaringerne kan udrulles til et større område.

En betingelse er, at muldtoiletter skal kunne opstilles i landdistrikterne, ikke kun langs stierne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Engen i Lysabild

En arbejdsgruppe under Lysabild Landsbyråd har et stort ønske om at udvikle et vildt grønt område til et rekreativt område, som giver plads til fællesskab for alle aldersgrupper. Målet med hele engområdet er, at gøre det til et attraktivt område med plads til fællesskaber på tværs. Området skal indeholde en naturlegeplads, borde/bænkesæt, bålplads, madpakkehus, æblelund, Disc Golf og et område med vilde blomster. Hele området forbindes med et stisystem, som ligeledes forbinder området til et beboelseskvarter og et velfungerende sportsområde med fodboldbaner, tennisbaner, skaterbaner og klubhus. Der bevilges 12.000 kroner til skabelsen af en æblelund og et område med vilde blomster.

 

 

 

 

 

 

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
7. december 2022 112, Nordborg

Brand i garage kunne brede sig til gårdlænge

7. december 2022 112

Først på aftenen kørte Augustenborg og Egens frivillige brandværn til en gård ved Guderup. “Der var ild i en garage, der er bygget sammen med en gårdlænge”, siger indsatsleder Henrik Jacobsen fra Sønderborg Brand og Redning. De to frivillige brandværn fik hjælp fra stigevognen fra Sønderborg. “Branden blev slukket, inden den bredte sig”.

Læs mere...