Købmandsgården: Fremgang i brugerantallet – tilbagegang i økonomien

19. maj Sønderborg

Der er flere der benytter sig af Købmandsgårdens tilbud.

Tilgangen skyldes først og fremmest, at vi har startet to motionshold, ledet af Else Grethe Schack og Anne Grethe Aamand. Der er tale om træning tilrettelagt lige netop til den gruppe, som modtager træningen. Det har givet gode resultater og hvis det er muligt, vil vi måske starte flere hold.

Årets resultat viset underskud på 21.598 kroner, fordi vi ikke har modtaget donationer i samme omfang som de seneste år. Vi sætter brugergebyret op fra 10 kroner til 12,50 for hver undervisningstime og håber på, at det ikke medfører, at nogen af de sygdomsramte opgiver den træning, som er vigtig for dem, skriver Købmandsgården i en pressemeddelelse

Vi har modtaget donationer fra en fond hos Kulturstyrelsen til træningsredskaber til den fysiske træning. Tak til LOF Syd for samarbejde i den forbindelse. Desuden har vi modtaget en donation fra Frimurerlogen, Den Faste Borg.

Bestyrelsen

På valg til bestyrelsen var Ellen Marie Christensen og Rasmus Caspersen, som begge modtog genvalg. Som suppleanter blev Mona Lisa Petersen,genvalgt og Benny Lauritzen, nyvalgt.

Bestyrelsen består derefter af: Rasmus Caspersen,formand, Else Lei,kasserer, Hanne Bossen,daglig leder af Købmandsgården, Bettina Rosenhøj, Ellen Marie Christensen.

Suppleanterne er Benny Lauritzen og Mona Lisa Petersen. Revisor er Henry Thomsen.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk

Læs også...