Kommunen gør klar til at skrue ned for energiforbruget

16. september 2022 Politik

På baggrund af energikrisen i Europa er regeringen, Danske Regioner og KL udkommet med fire anbefalinger til at mindske forbruget af energi i offentlige bygninger:

At temperaturen sænkes til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.

Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger.

At fyringssæsonen forkortes.

At Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen indstiller, at Teknik-, By- og Boligudvalget godkender, at kommunen følger anbefalingerne.

Forvaltningen er desuden i færd med at lave et handlekatalog med konkrete tiltag for energireduktion som følge af de stigende energipriser. Det foreslås derfor, at energireducerende tiltag kommer gennem to faser.

I fase 1 følges regeringens, Danske Regioners og KLs anbefalinger indføres i løbet af to til tre uger.med henblik på  snarest muligt – forventeligt inden for 2-3 uger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen foreslår at anbefalingerne følges, så temperaturen sænkes til 19 grader i administrationsbygninger, skoler, børnehaver, medborgerhuse og lignende, men således at eksempelvis ældre- og handicapområdet samt vuggestuer undtages. Der kan være lokale forhold i de enkelte bygninger, som gør at tiltagene kun kan gennemføres delvist.

Ikke under 18 grader 

Det bemærkes at der i Arbejdstilsynets vejledning om temperaturer i arbejdsrum på faste arbejdspladser fremgår, at:

Artiklen fortsætter under annoncen

Temperaturen i arbejdsrum med stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let legemlig anstrengelse ikke bør komme under 18 °C

Temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold generelt bør holdes på 20-22 °C ved stillesiddende arbejde og ikke må overstige 25 °C.

Temperaturreguleringen skal ske på en sådan måde, at de ansatte ikke udsættes for sundhedsskadelig træk eller kuldestråling.

Energistyrelsens energispareråd formidles i hele organisationen. Vedlagt sagen er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets faktaark vedrørende energibesparelser i det offentlige, hvoraf effekten af de anbefalede tiltag fremgår.

Artiklen fortsætter under annoncen

I fase 2 fremlægger forvaltningen et handlekatalog med yderligere energireducerende tiltag og besparelsespotentialer til politisk behandling. Handlekataloget forventes klar til politisk behandling i oktober og vil indeholde yderligere og mere målrettede tiltag rettet mod at reducere energiforbruget.

Gade- og julebelysning

Der undersøges således en bredere portefølje af energireducerende tiltag end regeringens ovenstående anbefalinger – herunder eksempelvis gadebelysning, julebelysning og muligheder for reduceret åbningstid i offentlige bygninger. Et forventet besparelsespotentiale vil ligeledes være med i handlekataloget.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
7. oktober 2022 Kultur, Sønderborg

Historisk Festival kredser om hertugerne

7. oktober 2022 Kultur

Sønderborg Slot danner i efterårsferien rammen om en helt særlig tidsrejse, når vi tirsdag den 18. oktober 2022 inviterer alle til en historisk festival i hertugens fodspor, skriver slottets ledelse. I centrum for dagen står både Sønderborg Slots forhenværende slotsherre hertug Hans den Yngre, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg samt hans 23 børn og Louise Auguste, hertuginde […]

Læs mere...