Lægevagten i Region Syddanmark kører fint

Arkivfoto
Arkivfoto
22. december 2014 112 Skrevet af: Ole Kæhler

Vagtchefen for lægevagten i Region Syddanmark, Ole Holm Thomsen, har aflagt status overfor Region Syddanmark og PLO Syddanmarks samarbejdsudvalg på lægevagtens arbejde.

107.800 ekstra opkald til læge- og skadevagtens vagtlæger er det blevet til på de første seks måneder, siden Region Syddanmark den 1. april i år indførte telefonisk visitation til lægevagten.

Statusrapporten fra vagtchefen er et af resultaterne af den nye lægevagtsaftale i Region Syddanmark, som parterne indgik i oktober måned, og som forleden blev endelig godkendt i regionsrådet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den nye aftale opsætter blandt andet klare regler for vagtchefens rolle, der indebærer statusrapporteringer en gang om året.

Det var chefen for lægevagten, Ole Holm-Thomsen, der aflagde status for samarbejdsudvalget. Formålet med det årlige oplæg er blandt andet at sikre, at der bliver taget hånd om eventuelle problemsager.

”Vi er enige om, at der hurtigt og effektivt skal tages hånd om problemer, hvad enten de er af faglig, servicemæssig eller anden karakter. Med den nye lægevagtaftale har vi strammet op, så vagtchefen fremover har ansvaret for at føre tilsyn med både kvaliteten i vagtordningen”, siger regionspolitiker Bo Libergren, der er med i samarbejdsudvalget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vagtchefen orienterede samarbejdsudvalget om aktiviteten i lægevagten over året. Lægevagten tager sig årligt af cirka 850.000 opkald og konsultationer 20 steder i regionen eller sygebesøg hjemme hos borgere.

Hver dag ringer omkring 1600 (3500-4500 i weekender og helligdage) syddanske borgere til vagtlægerne på regionens læge- og skadevagttelefon, der i vagttiden passes af lægevagtskorpset. Korpset består af op mod 500 læger, hvoraf langt størstedelen er uddannet eller næsten færdiguddannet speciallæge i almen medicin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kvalitet og service

”Vi oplever, at Region Syddanmark generelt har en meget velfungerende lægevagt. Den leverer høj kvalitet og god service overfor borgerne. Og i forhold til det store antal patientkontakter, er der ganske få klager”, siger Ole Holm-Thomsen.

Kontakt indenfor 5 minutter

Den gode service viser sig også i, hvor længe patienterne skal vente på at få en læge i røret. PLO Syddanmark og regionen har sammen opsat klare mål for, hvor lang tid borgerne max bør vente før, de får hjælp. Eksempelvis er det målet, at 90 % af opkaldene til lægevagten besvares indenfor 5 minutter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ole Holm Thomsen kunne berette, at det ser rigtig godt ud:

”Når vi opgør ventetiden i telefonen over året, bliver opkaldene i 92 procent af tilfældene besvaret inden for 5 minutter”, siger han.