Lokalpolitiet i Sønderborg har tirsdag fra klokken 11.30 til 16.00 en øvelse på Idrætshøjskolen i Sønderborg.

I øvelsen deltager også Falck, Brand & Redning, Hjemmeværnet og højskolen. Der vil være en del udrykningskøretøjer og udrykningskørsel på de omkringliggende veje, ligesom der vil være synligt bevæbnet politi.

Dele af området omkring IHS vil være enten helt eller delvist afspærret, mens øvelsen foregår.

Beboere, der almindeligvis færdes i området, er gjort bekendt med øvelsen, så ingen bliver unødigt opskræmt.