Naturvandring ved Lønsømade og Hellesø

11. september 2015 Nordborg

Sønderborg Kommunes naturvandring i september måned går til kysten ved Lønsømade og Hellesø på det nordvestligste Als.

Sønderborg Kommune udfører i disse år et stort projekt med naturpleje på strandenge og andre kystlokaliteter på Nordals. Det sker i samarbejde med et stort antal lodsejere og lokale grønne organisationer som Danmarks download (4)Naturfredningsforening, Ornitologisk Forening for Als og Sundeved samt Dansk Ornitologisk Forening Sønderjylland. Desuden deltager kommunens ”nyttejobbere” i arbejdet med rydning af krat og opsætning af nye el-hegn til kreaturer.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Vi er meget glade for den store opbakning, projektet har mødt hos landmænd og andre lodsejere på Nordals. Alene i foråret har vi fået indhegnet og sat afgræsning i gang på hele 10 lokaliteter, og vi er nu i forhandling med andre projektområder. Afgræsningen er nødvendig for at pleje de åbne naturtyper langs vore kyster, så den værdifulde flora og fauna kan bevares”, siger afdelingsleder Ebbe Enøe, Land og Natur.

Engblomsterne skal tilbage

Ved Lønsømade har der ikke været græssende dyr i en lang årrække. Det har betydet, at de tidligere blomsterrige enge er groet til, og en mere ensidig flora har taget magten. Med den nu iværksatte afgræsning håber man fra projektets side, at den oprindelig eng- og overdrevsflora vil komme tilbage. Det vil dog nok tage nogle år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved Hellesø er den eksisterende afgræsning forbedret og udvidet, så den særdeles værdifulde og interessante flora af både tør- og vådbundsplanter bevares. Her kan nævnes orkidé-arterne majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt.download (6)

På turen vil vi gå langs kysten og engene, og der vil bliver fortalt om projektet og de foreløbige resultater. En del af turen vil foregå på stranden med en del større sten, så kraftigt fodtøj er nødvendigt. Er der stille vejr, er der chancer for at se marsvin i havet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mødetid og sted: Lørdag den 12. september kl. 13.30 ved P-pladsen ved feriekolonien for enden af Lønsømadevej – kør gennem landsbyen Holm og fortsæt mod vest.

Husk tøj efter vejret, kraftigt fodtøj og gerne en kikkert.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
23. juni 2021 Politik, Sønderborg

Vores Sønderborg, SKAAL og Heidi’s Bierbar søger støtte til musikdag

23. juni 2021 Politik

Sønderborg Kommune har den 15. juni modtaget en ansøgning fra Vores Sønderborg, Radio Globus, SKAAL, Heidi’s Bierbar med flere. Der ansøges om 125-150.000 kr. til at holde et musikalsk arrangement på Rådhustorvet i Sønderborg lørdag den 11. september klokken 10-24, dagen inden Royal Run. Pengene skal gå til booking af lokale og kendte bands, der […]

Læs mere...