Ni områder udvikles alligevel ikke til boligområder

18. maj 2020 Politik

Kommuneplanrammerne er blevet ophævet for ni områder i Broager, Blans, Nordborg, Havnbjerg, Sandager, Augustenborg, Kirke Hørup, Lysabild og Skovby i forbindelse med kommuneplanrevisionerne i 2017 og 2019. Det fremgår af gældende kommuneplan, at disse områder bør tilbageføres til landzone.

Ophævelsen af kommuneplanrammerne er sket, fordi der ikke er en forventning om, at områderne vil blive udviklet til boligformål, skriver forvaltningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er foretaget en høring af de ni berørte grundejere. Forvaltningen har modtaget ét høringssvar vedrørende Sandager. Høringssvaret påpeger, at ejer vil sikre sig, at der er mulighed for at opføre to boliger i området, når det overgår til landzone. I det pågældende område er lokalplanen blevet ophævet netop med henblik på at kunne muliggøre to boliger via landzonebestemmelserne og forvaltningen anbefaler således, at området tilbageføres til landzone.

Desuden har ejeren af en ejendom på Kegnæs i januar 2020 henvendt sig til forvaltningen med ønske om at få tilbageført et areal til landzone samt få ophævet den gældende lokalplan for området. Ønsket om tilbageførelse sker for at kunne muliggøre en ny miljøgodkendelse på ejendommens husdyrbrug. Kommuneplanrammen for det konkrete område er fjernet og tilbageførelsen er således i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2019-2031.

Forvaltningen anbefaler, at de ti ovennævnte områder tilbageføres til landzone og at gældende lokalplaner aflyses for de konkrete områder og onsdag tager Økonomiudvalget stilling.

HUSK – Støt den lokale handel i en svær tid!

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk