Politik: Styrket flertalsgruppe klar til at fortsætte

16. oktober 2014 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Pressemeddelelse:

Flertalsgruppen i byrådet er reduceret med et enkelt medlem. Det er konsekvensen af, at et af Slesvigsk Partis byrådsmedlemmer er skiftet til partiet Venstre. Borgmesteren og flertalsgruppens gruppeformænd har drøftet situationen.rådhus

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi håber at Venstre og Sven Jensen får glæde af deres samarbejde. Her og nu udfordres vi af, at Venstre har valgt at udnytte situationen og vælte to af vore udvalgsformænd. Til gengæld vil man opleve at flertalsgruppen er styrket når det gælder sammenhold og samarbejdet. Vi har sat en del skibe i søen i de første ni måneder af perioden, og vi har netop, med opbakning fra DF, vedtaget et solidt og udviklingsorienteret budget. Vi brænder efter at komme i gang med at realisere vore planer og bygge videre på det – trods alt – gode grundlag Sønderborg Kommune står på. DF har med budgetforliget signaleret samarbejdsvilje og vi inviterer alle byrådets partier til at rykke sammen om at arbejde med de store udfordringer vi har”, udtaler flertalsgruppens gruppeformænd.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi har benyttet situationen til at kigge den politiske struktur efter. Børn og uddannelses-udvalget har tydeligvis et meget stort ansvarsområde og står overfor store opgaver med at implementere skolereformen, sikre en god 10. klasse og de unges overgang til ungdomsuddannelserne, ligesom vi i budgettet har lagt op til et øget fokus og forbedringer af forholdene for de sårbare børn og familier. Vi ønsker derfor at styrke udvalget ved at udvide antallet af medlemmer fra 5 til 7. Dette for at sikre en bredere repræsentation og dermed brede løsninger”, lyder det gruppeformændene.

Artiklen fortsætter under annoncen

På økonomiudvalgsmødet den 22. oktober vil ovenstående ændring blive behandlet og indstillet til byrådet. Den 5.november kan ændringen endelig vedtages og der foretages ny udpegning til de stående udvalg.

”Vi vil hurtigst muligt have ændringerne gennemført så vi kan komme videre med arbejdet. Det er en styrket og sammentømret flertalsgruppe der går til arbejdet. Vi respekterer at Venstre benytter enhver lejlighed til at udfordre os men vi appellerer samtidig til at hele byrådet bakker op om arbejdet med vores fyrtårne og de overordnede politikker”, udtaler flertalsgruppens fem gruppeformænd.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

17. april 2024 Politik, Sønderborg

Målsætningen med 77.000 indbyggere i 2030 holder ikke, siger politikere

17. april 2024 Politik

På mødet i Økonomiudvalget i dag, onsdag, blev der lagt en befolkningsprognose på bordet. Den bygger på tal fra Danmarks Statistik og de viser en befolkningsfremgang på 28 personer frem til 2028. Byrådet arbejder hen imod, at der er 77.000 indbyggere i Sønderborg Kommune i 2030. ”Årets befolkningsprognose understreger med al tydelighed, at vi ikke […]

Læs mere...