Region: Ny fælles sundhedsaftale sendes i høring

26. august 2014 Uncategorized

En ændring i sundhedsloven betyder, at der fra 2015 kun skal være én sundhedsaftale i hver region. I Region Syddanmark betyder det, at 22 individuelle aftaler med kommunerne skal erstattes af én fælles aftale.

22 dialogmøder mellem Sundhedskoordinationsudvalget, kommunerne og repræsentanter for almen praksis har over foråret og forsommeren givet parterne mulighed for at drøfte den kommende sundhedsaftale.

Kommunerne skal have fælles sundhedsaftale med Region Syddanmark.

Kommunerne skal have fælles sundhedsaftale med Region Syddanmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

  • Jeg er meget tilfreds med det udkast til en fælles sundhedsaftale, som vi nu i Sundhedskoordinationsudvalget er enige om at sende i høring, siger formand Bo Libergren (V).

  • Vi har haft rigtig gode politiske drøftelser på vores møder rundt om i regionen, og vi har på den baggrund fået identificeret udfordringer og drøftet målsætninger for den kommende aftale. Jeg ser frem til høringssvarene og føler mig overbevist om, at vi får landet en rigtig god og ambitiøs fælles sundhedsaftale ved årets udgang, fortsætter han.

  • Artiklen fortsætter under annoncen

Tre hovedpunkter

Den nye sundhedsaftale kommer til at fokusere på tre hovedpunkter.

Først og fremmest vil der blive fokus på sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren – hvor borgeren ses som en ligeværdig, aktiv og ansvarstagende del af behandlingsforløbet.

Dernæst vil aftalen omhandle sundhed for alle – hvor særligt udsatte grupper som f.eks. borgere med psykiske sygdomme og socialt dårligt stillede borgere gives samme mulighed for et sundt liv som alle andre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sidst men ikke mindst vil sundhed med sammenhæng være et hovedtema i sundhedsaftalen. Borgerne skal  tilbydes et behandlingsforløb, der hænger endnu bedre sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læge.

Det er sundhedskoordinationsudvalget, der har ansvaret for, at sundhedsaftalen kommer i hus.

Skrevet af: Ole [email protected]
9. december 2023 Politik, Sønderborg

Økonomiudvalget skal tage stilling til Kommuneplan 2023 – 2035

9. december 2023 Politik

På onsdag skal Økonomiudvalget debattere og beslutte at godkende eller stemme imod Kommuneplanen, som rækker helt frem til 2035. Økonomiudvalget har tidligere besluttet at 14 perspektivområder til solceller og vindmøller skrives i Kommuneplan 2023-2035. På basis af drøftelser på temamøde fremlægger forvaltningen forslag til principper for vedvarende energiprojekter, VE-projekter – og dem skal Økonomiudvalget også […]

Læs mere...