Sangcenter søger kommunen om 150.000 kroner

23. marts 2014 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

På det kommende økonomiudvalgsmøde skal politikerne beslutte, om der skal gives penge til Det Sønderjyske Sangcenter igen i år. Sagen har allerede været gennem Kulturudvalget, der anbefaler, at Sønderborg Kommune støtter.

Det Sønderjyske Sangcenter søger om støtte til skoleåret 2014-2015, hvor de har lovning på eksterne støtte fra Det Obelske Familiefond på kr. 240.000 forudsat, at der kan rejses lokal støtte i samme størrelsesorden.download

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderjysk Pigekor skyder kr. 90.000 i sangcentret pr. skoleår. Til rest er kr. 150.000 for at indfri fondens krav om medfinansiering.

Sønderborg Kommunes Kultur og Erhvervsudvalg bevilgede i skoleåret 2012-2013 kr. 75.000 som et opstartstilskud og i skoleåret 2013-2014 hentede sangcentret økonomisk støtte fra Den Sønderjyske Kulturaftale på kr. 135.000. Sangcentret har siden opstarten været støttet af Det Obelske Familiefond som en del af en tre-årig forsøgsperiode, der udløber sommeren 2015.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det Sønderjyske Sangcenter har siden starten i 2012 arbejdet for mere og bedre sang blandt børn og voksne i det sønderjyske område og har via et alsidigt udvalg af aktiviteter allerede undervist mere end 1000 børn og voksne.

Det Sønderjyske Sangcenter spiller allerede nu en central rolle i opkvalificering af de sangfaglige kompetencer hos folkeskolernes musiklærere.

Sønderjysk Pigekor og Drengekor fungerer som sangcentrets best practice miljø og har gennem de seneste 20 år givet ca. 500 sangbegavede piger og drenge en musikalsk og kulturel opdragelse. Således er alle sangere på MGK og MA tidligere el. nuværende sangere i koret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og sang er sundt

Al forskning peger på, at sang kan være med til at øge personlige og sociale kompetencer. Ligeledes er det bevist, at aktiv deltagelse i sanglektioner øger kroppens serotonin og dopamin indhold. Sang og anden kulturel udfoldelse øger sproglig indlæring og koncentration.

21. juni 2024 Augustenborg, Erhverv

Kommunen bliver ejer af siloerne ved Augustenborg Havn

21. juni 2024 Augustenborg

Fra den 1. juli kan Sønderborg skrive siloerne og pakhuset i Augustenborg ind i rækken af kommunale ejendomme og borgmesteren mener, det er et køb, der giver rigtig god mening. “Udviklingen af havneområdet i Augustenborg er et vigtigt projekt, der betyder rigtigt meget og når vi køber DLG-bygningerne, så råder vi over hele havneområdet og […]

Læs mere...