Sønderborg var med til netværksmøde i Kina

20. november 2016 Politik
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

 

Sønderborg er den første danske by, der er optaget i UNESCOs globale netværk for Sustainable Learning Cities. Netværkets over 100 medlemsbyer var i denne uge samlet for første gang i byen Hangzhou i Kina.

Et af de centrale spørgsmål netværket beskæftiger sig med er, hvordan man sikrer sine borgere et godt liv, der samtidig ikke udhuler fremtidige generationers muligheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Netværkets svar er bæredygtighed i samarbejde mellem virksomheder, de offentlige forvaltninger, uddannelsesinstitutionerne og borgerne, og så handler det om livslang læring i alle aspekter i livet.

”Tankegangen i UNESCO-netværket passer som hånd i handske til de projekter og tanker, vi arbejder med i Sønderborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Medlemskabet er stadig ret nyt for os, og vi skal kun lige til at gå i gang med at udforske potentialet, som i den grad er til at få øje på. Som UNESCO Sustainable Learning City har vi en unik mulighed for at forbinde og dermed styrke vores allerede eksisterende tiltag som bl.a.

Artiklen fortsætter under annoncen

tællerProjectZero, Vidensby Sønderborg, Grøn Generationog vores arbejde med det aktive medborgerskab”, siger borgmester  Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

Medlemskabet åbner op for vidensdeling med de øvrige medlemsbyer og giver desuden mulighed for en endnu stærkere sammenkædning af kommunens indsatser indenfor bæredygtighed, medborgerskab og uddannelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

En sådan sammenkædning har et reelt potentiale for at kunne skabe vækst i området.

Selvom Sønderborg Kommune med sine 76.000 indbyggere er lille i forhold til mange af de andre medlemsbyer, har kommunen stadig noget at byde ind med.

Artiklen fortsætter under annoncen

Én af de ting som Sønderborg præsenterede for de øvrige medlemsbyer på det internationale møde i Kina, var sønderborgområdets målsætning om CO2-neutralitet i 2029 samt arbejdet med at udvikle og skabe gode læringsmiljøer for børn og unge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Denne sikring af kvalitet i uddannelserne er et fokusområde for Learning Cities-medlemmerne, og er samtidig et af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 58)

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 66).

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
19. april 2021 Erhverv, Sønderborg

Sønderborg Kommunes tilladelse til biogasanlæg i Kværs er ophævet

19. april 2021 Erhverv

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven og ophæver Sønderborg Kommunes afgørelse af 27. juni 2019 om miljøgodkendelse og VVM-tilladelse for opførelse og drift af et biogasanlæg i Kværs og hjemviser sagen til fornyet behandling. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. ”Vi modtog fredag afgørelsen fra […]

Læs mere...