Sønderjylland er klar til kampen op turisterne

4. juli 2013 Uncategorized

Torsdag offentliggøres den strategi, der i fremtiden skal gøre Sønderjylland til én fælles turistdestination. Strategien kommer netop, som en ny undersøgelse viser, at dansk turisme taber terræn. Men de fire sønderjyske kommuner og flere hundrede turistaktører i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder er klar til kamp. Og der er god grund til optimisme.IMG_4093 IMG_4082

Artiklen fortsætter under annoncen

 

For få dage siden offentliggjorde Erhvervs- og Vækstministeriets Vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomien analyse, der bekræfter det, som den danske turismeindustri allerede vidste: Siden 2007 har Danmark mistet 3,6 % udenlandske overnatninger, selvom Europa som helhed er gået frem med 5,4 %. Med andre ord er Danmark ved at tabe kampen om turisternes gunst.

 

Undersøgelsen kommer næsten synkront med, at de fire sønderjyske kommuner Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder i denne uge står klar med deres bud på, hvordan Sønderjylland i fremtiden skal markedsføres som en fælles turistdestination og på blot fire år øge turismeomsætningen i regionen med 177 millioner kr. og skabe 150 nye jobs i turismesektoren.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

– Erhvervs- og Vækstministeriets undersøgelse viser med al ønsket tydelighed, at vi skal handle – og at vi skal gøre det nu! I Sønderjylland har vi ganske enkelt ikke råd til at lade være. Alene i 2010 brugte turisterne 3,3 mia. kr., hvilket var lig med over 5000 arbejdspladser og en værditilvækst på 1,7 mia. kr. i vores fire kommuner Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder. Derfor slår vi nu kræfterne sammen om vores turismeindsats på tværs af alle fag-, kompetence- og kommunegrænser, siger projektleder Tanja Have fra Destinationsudvikling Sønderjylland.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Massiv opbakning

Overalt i den fremtidige Destination Sønderjylland er der massiv opbakning til den store turismesatsning og den nye strategi.

 

– Det er ikke en fiks idé, der er opstået i et lille forum bag lukkede døre. Processen har involveret flere hundrede forskellige offentlige og private aktører i hele den sønderjyske turismefødekæde. Alle er vi klar over, at fælles ejerskab er en forudsætning for succes, og derfor står vi nu sammen og løfter i flok, siger Tanja Have.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Opbakningen kommer ikke kun fra det egentlige turisterhverv, hvor over hundrede såvel store som små turistaktører er gået aktivt og helhjertet ind i projektet, men også fra den kommunale sektor.

 

– Faktum er, at konkurrencen om turisterne er benhård, og den intensiveres fortsat. Derfor slår flere og flere destinationer i ind- og udland kræfterne sammen for at vinde turisternes gunst. Det er det, vi nu gør i Sønderjylland for at sikre, at turismen fortsat vil skabe vækst og arbejdspladser i hele vores område. Den opgave både kan og skal løses på tværs af kommunegrænser, og derfor bakker vi i de fire kommuner på alle måder op om strategien, siger kommunaldirektør i Haderslev Willy Feddersen.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Strategi baseret på fakta

Når den sønderjyske strategi i dag præsenteres, er det således kulminationen på mange måneders intenst arbejde. Strategien er således udarbejdet på baggrund af et omfattende analysemateriale, der dels belyser turisternes krav og ønsker og dels de sønderjyske turistaktørers behov for samarbejde og en fælles værkstøjskasse.

 

– Det er helt afgørende for os at vide frem for at tro. Ellers skyder vi med spredhagl. Men i dag har vi et klart billede af, hvor vækstpotentialet ligger. Vi ved hvilke turister, vi skal tiltrække, og vi ved, hvordan vi skal gøre det. Vi har fået sat ord på det, der gør Sønderjylland til en ganske særlig destination og hvad det er, der adskiller os fra andre populære feriemål, siger Tanja Have.

 

Dét skal Sønderjylland være kendt for

Strategien omfatter en lang række indsatsområder som f.eks. fælles markedsføring og konkrete værktøjer som undervisning i godt værtsskab, fælles bookingportal, netværksgrupper og produktudvikling. Samtidig er de tre områder, der fremover skal markedsføre Sønderjylland, blevet nøje udvalgt af såvel aktørerne som turisterne selv.

 

– Sønderjylland er allerede i dag en af Danmarks mest attraktive og populære feriedestinationer. Det betyder, at vi har styrkepositioner, som vi skal bygge videre på. Derfor er vi dykket ned i, hvad det er, der gør os så attraktive for turisterne, og hvad det er, der binder os sammen som fælles turistdestination. Svaret er vores helt unikke historie og kulturarv, det sønderjyske køkken og vores storslåede og uspolerede natur. Det er vores tre styrkepositioner, som vi i turistsamarbejdet sammen skal løfte og markedsføre, siger Tanja Have.

 

Godt i gang

Selvom strategien først offentliggøres i denne uge, er det fælles turistsamarbejde allerede skudt godt i gang. F.eks. vil ”Det rullende sønderjyske kaffebord” rulle ud i alle fire kommuner allerede denne sommer, og snart følger en sønderjysk fødevarebus efter. Begge er initiativer, der skal give turisterne smag for det sønderjyske køkken.

 

– Vi har allerede sat mange skibe i søen. Vi er bl.a. i fuld gang med en fælles sønderjysk bookingportal, der bliver turisternes samlede indgang til hele Sønderjylland. Ligeledes er undervisning i værtsskab startet, så vi kan blive endnu bedre til at få vores turister til at føle sig velkomne. Vores turistaktører er også gået sammen i netværksgrupper, hvor de sammen udvikler nye produkter og attraktive pakkeløsninger. Med andre ord syder og bobler det af virkelyst over alt, og med den massive opbakning, der kommer fra alle kanter i vores fire kommuner, har vi alle forudsætninger for at skabe succes, slutter Tanja Have.

 

FAKTA

 

Om Destinationsudvikling Sønderjylland

Destinationsudvikling Sønderjylland er et samarbejdsinitiativ mellem de fire Sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg. Projektet støttes af Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

 

Over de næste to år vil projektet arbejde for at etablere en Sønderjysk Destination Management Organization (DMO), der har til formål at styrke turismeudviklingen i regionen. Ved at kortlægge fælles styrkepositioner og senere markedsføre Sønderjylland som en samlet destination, bliver det muligt, at tiltrække flere turister til regionen. Destinationsudvikling Sønderjylland er dermed en strategisk tilgang til at løse nogle af de udfordringer, som turismesektoren i Sønderjylland står overfor. Dette betyder samtidig, at budgettet på 11 millioner er tiltænkt fælles udvikling i form af vidensindsamling- og formidling, kompetence- og strategiudvikling samt produktudvikling og events.

 

Skrevet af: Ole [email protected]
9. december 2023 Politik, Sønderborg

Økonomiudvalget skal tage stilling til Kommuneplan 2023 – 2035

9. december 2023 Politik

På onsdag skal Økonomiudvalget debattere og beslutte at godkende eller stemme imod Kommuneplanen, som rækker helt frem til 2035. Økonomiudvalget har tidligere besluttet at 14 perspektivområder til solceller og vindmøller skrives i Kommuneplan 2023-2035. På basis af drøftelser på temamøde fremlægger forvaltningen forslag til principper for vedvarende energiprojekter, VE-projekter – og dem skal Økonomiudvalget også […]

Læs mere...