Større frivillige projekter skal organiseres rigtigt – men hvordan?

20. december 2020 Sønderborg

Sønderborg Kommune har fået penge til et projekt, der tager fat i den udfordring, at det er en udfordring at organisere det frivillige arbejde, når lokalsamfund ønsker at påtage sig større, økonomisk tunge og forpligtende opgaver.

Der kan være behov for et formelt organisatorisk skifte og for at modne og opbygge kompetencer i lokalsamfundet til at lede og drive større opgaver.

Projektet, som Landdistrikernes Fællesråd netop har bevilget godt 315000 kroner til, vil finde gode svar på den udfordring gennem konkrete forløb med tværgående landsbycases, hvor landsbylaug i Sønderborg Kommune helt aktuelt står med organisatoriske spørgsmål i forhold til nye, store tiltag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Projektet skal altså finde organisatoriske løsninger.

Alle cases er projekter, der er forberedt til at blive ført ud i virkeligheden, men uafklarede i forhold til organisering.

”Sagt mere enkelt, så skal vi have nogle jurister til at hjælpe os med at finde den rigtige løsning, så vi får organiseret for eksempel Cykelfærgen, Broagerland 3.0, Energifællesskabet og Iværksætterkøkkener i Kværs rigtigt, så det hele kommer op og køre”, siger Charlotte Riis-Engelbrecht, der er formand for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer.

Hun siger videre, at man ikke kan forvente, at der blandt frivillige sidder nogle mennesker med den ekspertice.

Tanken er, at opsamle viden og erfaring fra projektet i et lærebogsmateriale til formidling til lokalsamfund, landdistriktskoordinatorer med videre i hele landet.

”Når vi bliver klogere på, hvordan større frivillig-projekter kan organiseres, så er det ikke en viden, vi skal sidde på”, siger Charlotte Riis Engelbrecht til SønderborgNYT.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk