Sundhedsudvalg undersøger muligheder for sundhedshus i Gråsten

11. november 2014 Uncategorized

Sønderborg Kommune har lige nu et sundhedscenter i Sønderborg og et i Nordborg. Nu skal det undersøges, om der også kan laves et i Gråsten.

” width=”285″ height=”300″ /> Helge Larsen tager tilløb til sundhedshus.

“Formålet med sundhedshuse er, at samle de lokale sundhedstilbud og sikre et sammenhængende sundhedstilbud til borgerne i nærområdet. Her er det helt naturligt, at se på, om der er basis for at etablere et sundhedshus i Gråsten  og med de samme funktioner, som sundhedshuset i Nordborg”, siger Helge Larsen, formand for Sundhedsudvalget.

Sundhedshuset i Nordborg rummer en kommunal forebyggelsesenhed, sundhedsplejen og en sygeplejeklinik. Hertil kommer en række sundhedstilbud som praktiserende læger, tandlæge, psykolog, fysioterapeuter, fodterapeut og en regional jordemoderklinik.

“Første fase i processen bliver, at vi indkalder alle relevante sundhedsaktører til et møde for at høre deres mening om og ønsker til et samlet sundhedshus i Gråsten. Derefter vil vi arbejde videre med planlægningen”, siger Helge Larsen.

Han fortæller videre, at der endnu ikke er taget stilling til, hvor i Gråsten sundhedshuset skal være.

“Jeg mener, det er vigtigt, at samtlige byrådsudvalg kommer ind over, så der tænkes på helheden Gråsten. Der er for eksempel også planer om et hus til de frivillige”, siger Helge Larsen til SønderborgNyt. Når politikerne kender de forskellige udvalgs planer for Gråsten, så kan det hele koordineres.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk