Byrådsmøde – onsdag den 20. marts 2024

20. marts 2024 Politik Skrevet af: Michael Kjær

Byrådets 31 medlemmer var samlet til marts-måneds møde i byrådssalen, og SønderborgNYT TV sendte hele byrådsmødet direkte fra Sønderborg Rådhus.

Byrådet skulle blandt andet godkende kommunens regnskab for 2023, og drøfte økonomien til genopretning efter stormfloden i oktober 2023.

Og så blev et medlemsforslag fra Venstre og Nye Borgerlige om bevaring af fiskeriet og det maritime miljø i Sønderborg Kommune drøftet.

Du kan se hele byrådsmødet her og du kan se de enkelte punkter under ‘Chapters’ i navigationsbaren:

Chapter 1 – punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere
Chapter 2 – punkt 2: Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2023
Chapter 3 – punkt 3: Godkendelse af samlede drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra regnskabsåret 2023 til 2024
Chapter 4 – punkt 4: Godkendelse af finansiering af anlæg 2024 – driftsoverførsler fra 2023 til 2024
Chapter 5 – punkt 5: Godkendelse af anlægsbevilling til genopretning efter stormfloden
Chapter 6 – punkt 6: Godkendelse af takster for betalt vareudbringning for 2024
Chapter 7 – punkt 7: Medlemsforslag fra V og D vedrørende bevaring af Fiskeriet og det maritime miljø i Sønderborg Kommune
Chapter 8 – punkt 8: Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet
Chapter 9 – punkt 9: Godkendelse af kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd
Chapter 10 – punkt 10: Godkendelse af allonge til fællesaftale om fleksibel udlejning med Sønderborg Andelsboligsboligforening
Chapter 11– punkt 11: Godkendelse af Skema A, infrastruktur afdeling 35 Nørager og afdeling 24 Søstjernevej m.fl.
Chapter 12 – punkt 12: Godkendelse af forslag til lokalplan 7.3-4 for boligområde ved Hundsbjerg og Buskmosevej i Rinkenæs, Gråsten

Billede og Lyd: KommuneTV
Producer: Michael Kjær
Teknik: STRATweb Aps
Copyright 2024 © SønderborgNYT
Optaget den 20. marts 20024