Sorggrupper i folkeskolerne er kommet godt fra start

3. juni 2019 Samfund

Sønderborg Kommune og Kræftens Bekæmpelse indgik i august 2018 en samarbejdsaftale vedrørende sorggrupper i skoler.

30 lærere fra folkeskolerne i Sønderborg har deltaget på og gennemført Kræftens Bekæmpelses sorggruppelederuddannelse. Fire skoler er allerede i gang, fem skoler starter op efter sommerferien og seks skoler har været i dialog og har planer om et samarbejde med en naboskole, hvor der er eller bliver etableret en sorggruppe.

”Det har været spændende at følge processen på nært hold, og jeg oplever engageret og motiveret lærer og pædagoger i skolerne, der kan se det gavnlige i at etablere sorggrupper på skolerne. De nyuddannede sorggruppeledere var samlet til en opfølgningsdag i foråret, og her var det helt tydeligt, at sorggrupperne gør en kæmpe forskel for de børn og unge, der skal eller har mistet en forældre, søskende eller anden nærtstående omsorgsperson” siger sorgkonsulent Annette Hansen, der arbejder både i Sønderborg Kommune og Kræftens Bekæmpelse og har været medvirkende til at indsatsen nu er ført ud i livet til stor gavn for kommunes børn, lærer og pædagoger.

Sorggruppe på Augustenborg Skole

Elke Jensen og Mette Andresen Schmidt, begge lærer på Augustenborg skole, har været på sorggruppelederuddannelse ved Kræftens bekæmpelse, og har startet sorggruppe på Augustenborg skole.

”Vi så et behov og har derfor ikke været i tvivl om, at Augustenborg Skole skulle danne rammen for et sorggruppetilbud. Sorgen går altså ikke væk, selvom barnet er i skole. Derfor er vi også glade for at have fået værktøjer til at støtte de sorgramte børn”, fortæller Elke Jensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Børnene i sorggruppen giver udtryk for at være rigtig glade for tilbuddet. De fleste har oplevet en stor ensomhed og at omgivelserne har mødt dem med tavshed. I sorggruppen finder de et fællesskab og de andre kender til deres smerte”, siger Mette Andresen Schmidt.

At sorggrupperne nu kommer på skolerne er rigtig godt fordi alle børn kan tilbydes at deltage i sorggruppe og støtten bliver let tilgængelig hvilket er centralt, når far eller mor står i en presset situation. Ligeledes er sorggruppelederne kendte voksne fra skolen som børnene kan søge støtte hos når de har brug for den, siger sorgkonsulent Annette Hansen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sorggruppe er en gevinst for en skole

Dybbøl-Skolen er også en af de skoler, der har en sorggruppe. Skoleleder Michael Jacobsen på Dybbøl-Skolen fortæller:

”Det er vigtigt for os som skole, at vi har uddannet personale som ved noget om sorg og dens betydning, så der er mulighed for vidensdeling. Ligeledes at vi kan tilbyde en hurtig indsats, når en elev oplever sorg. Det er også en hjælp til forældrene, så de har overskud til at bearbejde deres egen sorg. Som skole er det vigtigt, at der kan handles på forskellige tidspunkter, da sorg ikke kan tidsfastsættes”, siger skoleleder Michael Jacobsen fra Dybbøl-Skolen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mulighed for klasseindsats

I Børne- og Ungerådgivningen i Sønderborg Kommune har man øje for den forebyggende og helhedsorienteret indsats. Der tilbydes familierettede indsatser bl.a. ift. sorgramte familier, ligesom der også er centrale sorggruppeforløb for børn og unge, der ikke matches gennem tilbuddene i folkeskolerne. Der ud over samarbejdes der med skolerne og de nyuddannede sorggruppeledere i forhold til, hvordan de kan skabe større forståelse blandt det pædagogiske personale og klassekammeraterne omkring sorgen.

Artiklen fortsætter under annoncen

”De sorgramte børn og unge bærer en sårbarhed med ind i fællesskabet, som vi skal forberede klassekammeraterne på. Vi ved, at mange børn og unge i sorg oplever dobbelt tab. De mærker, at deres klassekammerater trækker sig, eller måske de selv trækker sig, fordi det bliver for svært at være sammen om.  Nogle oplever mobning og meget har rod i, at man ikke har viden om sorgen. Klassekammeraterne synes måske det er mærkeligt, at man kan være glad det ene øjeblik og ked af det det andet”, siger sorgkonsulent Annette Hansen som har stået i spidsen for et udviklingsarbejde der ser på sorg som en relationel udfordring.

Sorg har ingen udløbsdato

”Sorgforståelsen har udviklet sig – hvor man før så sorg som nogle faser eller et sorgarbejde man skulle igennem – så ved man nu, at sorg er forskellig fra menneske til menneske, og sorgen fortsætter med forskellig intensitet resten af livet. I den nye sorgforståelse handler det om at kunne pendulere mellem to spor –  mellem sorgens spor og livets spor. Når klassekammerater får denne viden om sorg, så skaber det en større forståelse for deres klassekammerat der er i sorg” siger Annette Hansen

Fakta

Hvert år oplever 26.000 skolebørn på landsplan, at deres far eller en mor bliver indlagt med en livstruende sygdom og 2000 børn mister deres mor eller far.

Sorggrupper i skolerne i Sønderborg er ikke kun for børn der har mistet til kræft.

Børne- og Ungerådgivningen i Sønderborg arbejder forebyggende og helhedsorienteret omkring børn, unge og deres familier.

OmSorg i Kræftens Bekæmpelse arbejder for at ingen børn og unge i sorg skal stå alene. De uddanner blandt andet lærere, pædagoger og sundhedspersonale i sorghåndtering og i at oprette sorggrupper i skolerne. Se mere på omsorg.dk

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk