Analyse af sammenhængen i børn- og ungeindsatsen er forsinket

6. maj 2020 Samfund

På Børne og Uddannelsesområdet vil der blive foretaget en analyse af sammenhængskraften mellem den tidlige indsats, myndighedsindsatsen og foranstaltningerne. Det bliver Børne- og Uddannelsesudvalget orienteret om på udvalgsmødet onsdag.

Formålet med analysen er en styrkelse af sammenhængskraften mellem den forebyggende tidlige indsats, myndighedsindsatsen og foranstaltningsdelen på det specialiserede børne- og ungeområde. Der sættes derfor gang i en analyse, som sætter fokus på sammenhæng og den røde tråd i arbejdet med de sårbare børn og unge samt deres familier. Der skal i den sammenhæng tillige ses på overgangen til voksenlivet – sidstnævnte i samarbejde med Job og Velfærd, skriver forvaltningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ekstern konsulent Steen B. Hansen fra Bach Hansen Consult er blevet bedt om, at varetage opgaven grundet hans arbejde med Task Force forløbet og hans kendskab til det specialiserede område i Sønderborg Kommune.

Analysen indeholder blandt andet telefoninterviews på både medarbejder- og ledelsesniveau. Grundet den nuværende situation med covid-19, har det været nødvendigt, at udsætte de forskellige interviews. Det har gjort, at analysen er blevet forsinket en måned.

Interne analysekonsulenter arbejder på nuværende tidspunkt med, at samle de indhentede data og færdiggøre analysen. Det forventes at analysen kan præsenteres på det førstkommende møde i juni.

Artiklen fortsætter under annoncen

Analysen omfatter afdelingerne Børne- og Ungerådgivningen, PPR, Myndighed, Børn, unge og handicap samt foranstaltningerne på Borgmester Andersens Vej og Kærvej Sønderborg.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
21. juni 2021 Sundeved, Erhverv

Nature Energy klar med ny miljørapport for biogasanlægget i Kværs

21. juni 2021 Sundeved

Nature Energy, der ønsker at etablere Sønderborgs andet biogasanlæg i Kværs, har nu opdateret miljørapporten for projektet. Det sker efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet den 15. april i år ophævede miljøgodkendelsen og VVM-tilladelsen for biogasanlægget, da de fandt, at udledning af overfladevandet fra anlægsområdet til Kværsløkkebæk ikke var utilstrækkeligt belyst. Efter afgørelsen udstedte Sønderborg Kommune […]

Læs mere...