CMS-generalforsamling: Vi flytter Alssundløbet til sidst i august

10. februar 2020 Kultur

Cyklemotion Sønderborg kom forleden godt gennem den årlige generalforsamling.

Forsamlingen startede med etminuts stilhed på grund af klubbens mangeårige medlem – som i nogle år også sad i bestyrelsen – Arne Larsens bortgang i septemper 2019.

Formanden kunne i sin årsberetning fortælle om alle de aktiviteter, klubben har haft i det forgangne år.

Specielt nævnte hun Alssundløbet, der ikke havde så mange deltagere, som vi forventede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skyldes især, at der samme dag blev kørt Hamburg Classic.

Dette sker ikke i år, hvor Alssundløbet er rykket til den fjerde søndag i august.

Helst præcis den 23 august, samme tid og samme sted som alle de andre år.

Touren

Formanden kunne jo ikke undgå at nævne Tour de France, som dog først kommer til Sønderborg i 2021.

Men allerede nu skal klubben tænke kreativ, ligesom der skal skaffes en masse hjælpere, som først og fremmest skal uddannes til opgaverne. Dette gælder Traffic Officials og hjælperopgaver langs ruten gennem Sønderborg Kommune, skriver cykleklubben.

Klubben overvejer at arrangere en cykletur her til sommer fra Vejle til Sønderborg ad Tour-ruten.

Inden Tour de France kommer til Sønderborg i 2021, får vi her i 2020 besøg af PostNord Danmark Rundt i august, hvor der er opløb ved Dybbøl Mølle.

For at markere, at Sønderborg Kommune er en cyklekommune, har Cyklemotion Sønderborg indgået en fællestræningsaftale med Sønderborg Cykle Klub og med Mountain Bike-klubben i Sønderborg. Det sker under navnet: ”Cykling Sønderborg – et cyklefællesskab”.

Det er på forsøgsbasis her i 2020. Senere vil der blive evalueret på det, for at se om det skal fortsætte.

Tag på klubhuset

Der blev spurgt ind til klubhuset tag. Det har længe være et emne, fordi det står til udskiftning.

Husudvalget har  allerede indhentet tilbud, men fordi klubhuset ligger på lejet grund, venter vi på en fornyet lejekontrakt fra kommunen.

Så længe dette forhold ikke er på plads, gør vi ingenting ved taget.

Valg til bestyrelse og udvalg

Medlemstallet steget med 35 nye, hvoraf de 28 er aktive. Lige nu er der 166 medlemmer, hvoaf de 116 er aktive.

Formandens beretning blev godkendt og det samme blev regnskabet og det nye budget.

Formanden, Tina H. Johannsen, og to bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt – det samme skete med posterne i de forskellige udvalg.

Bestyrelsen

Tina H.Johannsen –formand

Henry Frederiksen – kasserer

Jørgen Christensen – best.medlem

Carsten Paulsen – best.medlem

Bjarne Sørensen – best.medlem

Mike K. Sprenger – best-. medlem

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk