Debat: Borgermøde om trafikken på Nordborgvej ved Guderup

19. oktober 2018 Nordborg

Guderup Bylaug skriver:

Sønderborg Kommune indkalder mandag den 29. oktober kl. 17 til borgermøde på Nørreskovskolen omkring trafikafviklingen på Nordborgvej omkring Guderup. De lokale landsby- og bylaug fra området vil opfordre alle borgere til at deltage i mødet og være med til at sikre, at ikke kun trafikken i nord/syd gående retning bliver optimal, men også i øst/vest gående retning.

Trafikafviklingen på Nordborgvej omkring Guderup er meget træg. Der er lav hastighed og kødannelser før, mellem og efter de to lysreguleringer ved Vestergade og Oksbølvej. Det vil Teknik- og Miljøudvalget, gerne have gjort noget ved og forvaltningen foreslår et ekstra ligeud-spor ved de to kryds samt en særskilt højresvingsbane fra Oksbølvej med grøn pil ind på Nordborgvej. Hermed skulle trafikafviklingen i nord/syd-gående retning blive væsentligt bedre. Der er bevilliget kr. 9 millioner kroner til projektet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men byerne øst og vest for Nordborgvej, Egen og Guderup har store trafikale problemer med at komme ud på og ikke mindst over Nordborgvej – det er direkte livsfarligt for de bløde trafikanter!

Børn fra Egen, der skal i skole i Guderup eller konfirmander, der skal til konfirmationsforberedelse i Sognegården ved kirken, må ofte løbe over den stærkt trafikerede Nordborgvej eller vente i helleanlæget midt på vejen. Faren for en grim ulykke er stor – og har allerede krævet liv. Den samme risiko har alle øvrige også, især ældre eller gangbesværede, når de skal krydse vejen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bekymrede borgere og forældre fra lokalområdet har derfor henstillet til Sønderborg Kommune, at man i det kommende anlægsarbejde omkring trafikafviklingen på Nordborgvej indarbejder en løsning for de bløde trafikanter, der skal krydse Nordborgvej mellem Egen og Guderup.

Egen Menighedsråd har sammen med Egen Bylaug, Stolbro og Stolbroløkke Bylaug, Dyndved Bylaug, Elstrup – Elstrupskov Landsbylaug foreslået en tunnelføring under Nordborgvej mellem Egen og Guderup.

På den måde vil gående og cyklister kunne komme sikkert over vejen i begge retninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
6. december 2021 KV21, Sønderborg

KV21: Byrådet skal godkende forandringer i forvaltningsstrukturen

6. december 2021 KV21

Gennem konstitueringsforhandlingerne er der løbende arbejdet på at ændre på kommunens forvaltninger og dermed på Styrelsesvedtægterne – og når det sker, så skal ændringerne godkendes på to byrådsmøder, der skal holdes med mindst seks dages mellemrum. Det første af møderne blev holdt i den forgangne uge og på torsdag skal forandringerne endeligt godkendes. Politikerne skal […]

Læs mere...