Debat: Er det OK at advare imod Sønderskovskolen

5. november 2014 Debat Skrevet af: Ole Kæhler

H.Erichsen skriver:

Har fra nærmeste kilde en historie, jeg gerne vil dele med jer. Håber der er nogen, der “griber bolden” – og at indlægget kan debatteres åbent og

konstruktivt i den gode tone her på SønderborgNyt.by 3

Under en forældre-skole-hjem-samtale på en af kommunens skoler, udspringer tirsdagfølgende historie… Og sikke dog en historie … Og dermed også med en dyb undren tilfølge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et barn og dennes forældre i 9. klasse bliver for 2. gang “konfronteret” med ikke at være parat/egnet til at kunne starte i gymnasiet efter 9. klasse. Det faktum var, som sådan, ikke en overraskelse, idet der det seneste års tid har været flere samtaler vedr. barnets sociale og personlige kompetencer i de obligatoriske forældre-skole-hjem-samtaler. Fagligt har barnet flyttet sig meget det seneste halve års tid, men betegnes stadig som umoden ifht at kunne klare en gymnasial uddannelse efter 9. klasse. Fair nok

Artiklen fortsætter under annoncen

Men i forlængelse heraf, direkte FRARÅDER tre lærere, ansat på den pågældende skole, forældrene at lade barnet vælge at gå i kommunens 10. klasse tilbud på Sønderskovskolen,  idet der er dårligt læringsmiljø, mange svage og udsatte unge samt kendte problemer med både kriminalitet, hash, mobning mm.

Hmmmmmm … Er det i orden at give sårbare forældre og børn/unge en så direkte og “farvet” vejledning/rådgivning ?

Og hvem har ansvaret for at 10’eren har fået sådan et ry/ rygte – og er det overhovedet sandt ?

Artiklen fortsætter under annoncen

Og er det alment kendt/brugt og måske endda noget alle ved ?skole

Er det kommunens egen anbefaling, at lærerne bør fraråde de unge og deres forældre, at benytte et af kommunens egne tilbud ?

Og hvilke andre alternativer tilbyder kommunen udover Friskolen Als til dem der ønsker at gå i 10. klasse ?

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange spørgsmål – og stor undren – og harme .

Jeg mener, hvis skolen/ 10’eren er så “dårlig” for almindeligt velfungerende børn og unge, hvorfor gør kommunens politikere så ikke noget ved “problemet” ?

Hvorfor er der så ikke et ikke et alternativ ?

Og hvem har/tager ansvar for dette ?

Jeg stiller mig, som borger og skatteyder, meget undrende overfor denne form for rådgivning/vejledning.

De nævnte forældre fik direkte at vide, at de enten skulle/burde vælge et efterskoleophold eller et udlandsophold med store økonomiske følger, idet 10. klasse i Sønderborg kommune blot var et “loppe-år” og direkte spild af tid, samtidig med at det blot ville blive et sabbatår uden mulighed for udvikling hos det enkelte barn/den unge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg er målløs

Tage Petersen har angiveligt kun onsdag frem til klokken 17 til at løse problemet i. Meget tyder på, at hans formandstid for området udløber ved 17.30-tiden.

Tage Petersen har angiveligt kun onsdag frem til klokken 17 til at løse problemet i. Meget tyder på, at hans formandstid for området udløber ved 17.30-tiden.

Enten må kommunen da tage ansvar og løse udfordringerne, og ellers bør vi måske helt afskaffe tilbuddet – jeg mener, hvis kommunens egne ansatte direkte fraråder de rådvilde og sårbare børn og forældre at vælge tilbuddet til, må der jo enten være tale om egenrådige lærer, som taler for egen regning, og dermed ikke optræder neutrale og objektive – og ellers er der tale om en kommune, der har vanskeligt ved at håndtere, de af kommunens unge mennesker, der ønsker sig et 10. klasses tilbud. Uanset årsag en dybt pinlig historie for Sønderborg Kommune!

Er der nogen, der griber denne bold ?

For det her kan Sønderborg og dens politikere ikke være bekendt!

Alle forældre og børn/unge er utroligt sårbare, når de står på tærsklen til junglen af uddannelsestilbud, og når det handler om deres børns fremtid – og alle forældre vil jo deres børn det bedste – vi kan da ikke være bekendt, at de i denne situation ikke,  som ABSOLUT minimum, kan modtage en uvildig og objektiv vejledning/rådgivning.

Og kommunens borgere skal da kunne stole på, at kommunens tilbud og rådgivning tjener de unge bedst muligt, samtidig med at de unge igennem tilbuddene reelt skal kunne rustes til fremtiden.

Uanset hvad og hvordan, må vi som borgere vel godt gå udfra, at kommunens ansatte lærere, vejleder objektivt ifbm de unges uddannelsesvalg og muligheder.

Det er af overordentlig stor betydning for samfundet og den unges fremtid, at de guides til rette uddannelsesspor, og at eleverne føler, at de reelt har muligheder og alternativer.

Har personligt aldrig hørt om unge mennesker, der har taget skade af at gå i 10. klasse – og slet ikke når det handler om at give dem en  mulighed for at kunne udvikle deres sociale og personlige kompetencer og give dem mere selvtillid, så de er bedre rustet til at tage en ungdomsuddannelse. Men når det er sagt, ville også jeg som forældre, med den vejledning, vælge 10’eren fra.

Synes simpelthen der er nogen, der må gøre noget – det her er under al kritik,  og også uholdbart for Sønderborg Kommune.

23. februar 2024 Nordborg, Samfund

Skolebørn kom på visit til gallafesten på Tangshave

23. februar 2024 Nordborg

De ældre på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter fejrede fredag, at det er 20 år siden, centret blev indviet, en indvielse hvor Bitten Clausen også deltog. Det var den 12. december 2003, de ældre flyttede fra det tidligere plejehjem til Tangshave og den 23. februar 2004 rykkede ledelsen ind og derfor var indvielsen den 23. februar. […]

Læs mere...