Debat: Handicapformand skriver til Sønderborgs politikere

9. marts 2015 Sønderborg

Formand for Danske Handicaporganisationer i Sønderborg, Bente Rey, skriver:

I min egenskab af formand for DH – som er en paraplyorganisation for 22 handicaporganisationer her i Sønderborg Kommune – tillader jeg mig herved at rette henvendelse til jer, som har det politiske ansvar i vor kommune.

Anledningen er et OPRÅB til den påtænkte lukning af Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK), der er en tværkommunal organisation, der yder bistand og service til en bred kreds af borgere med vidt forskellige handicaps.

Artiklen fortsætter under annoncen

CHK har hjemsted i Bov og betjener kommunerne Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.

Mit OPRÅB har sammenhæng med, at CHK har en stærk faglig og specifik viden på områder, der er medvirkende til at borgere med handicaps – af større eller mindre grad- oplever betydelig øget livskvalitet.

Netop fordi ydelserne fra CHK er af helt specifik karakter og kræver indsigt på tværs af forskellige handicaps, vil det være meget vanskeligt at integrere disse ydelser i de enkelte kommuners ydelser på hjælpemiddelområdet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dette er også grunden til, at de enkelte kommuner i dag i betydelig omfang henviser borgere til CHK, når det drejer sig om unikke løsninger på området inden for kommunikationshjælpemidler.

Jeg er bekendt med, at fagdirektørerne fra de 4 kommuner har drøftet CHK´s fremtid og anbefaler, at opgaverne fra CHK varetages i de enkelte kommuner.

Det er min opfattelse, at det faglige miljø – der i dag er i CHK – ikke i fornødent omfang kan opretholdes i de enkelte kommuner, da netop stordriftsfordele og specialisering er grundlaget for berettigelse af en organisation som CHK.

Det gælder også uanset, at fagdirektørerne peger på, at medarbejderne fra CHK – ved ansættelse i de enkelte kommuner – kan bistå hinanden fremover. Stordriftsfordelene og den faglige specialistindsigt vil hurtigt gå tabt ved en sådan opsplitning af medarbejderne i de 4 kommuner.

Jeg er bevidst om, at økonomiske overvejelser spiller en afgørende rolle for fagdirektørernes vurdering og naturligvis også for jer som politikere.

Hertil vil jeg sige, at jeg meget hellere så en økonomisk analyse af organiseringen og driften i CHK med henblik på en vurdering af, hvorvidt der kunne sættes ind med besparelse uden nævneværdige forringelser af det faglige miljø.

Artiklen fortsætter under annoncen

Endelig må jeg nævne, at øget livskvalitet for en bred gruppe af børn og voksne med handicap, samt for ældre medborgere med aldersvarende skavanker ikke bør udsættes for hovsaløsninger i bestræbelserne på at hjemtage opgaver til de enkelte kommuner.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
8. maj 2021 Politik, Gråsten

Ulovligt biogasbyggeri: Forvaltningen var fem uger om at reagere på henvendelser

8. maj 2021 Politik

Forleden lagde Teknik- og Miljøforvaltningen en redegørelse om det ulovlige byggeri på biogasanlægget i Kværs foran udvalgspolitikerne – og det stod klart, at der var kommet henvendelser fra borgere om, at Nature Energy overtrådte reglerne. “Men det tog hele fem uger fra henvendelser kom til Teknik- og Miljøforvaltningen bad deres jurister om at se på […]

Læs mere...