Debat: Kommuneøkonomi – Bustrafikken er fluen i suppen

24. april 2016 Debat

Tommy Jensen, Vollerup, skriver:

Danmarks Statistik offentliggjorde for nylig de kommunale nøgletal for 2015. Tallene omhandler primært de seks hovedkonti i kommunernes regnskab. Artiklen fortsætter under annoncen

png” alt=”penge” width=”240″ height=”196″ />

Hovedkonto 2: ”Transport- og infrastrukturudgifter” omfatter bl. a. regnskabet for de kommunale veje, kollektiv trafik og havne. Det samlede nettobeløb i 2015 udgør foreløbigt 127 mio. kr.

De seneste 3 år ligger kommunen samlet set med udgifter med gns. på 1.658 kr./indb. tæt på regionsgennemsnittets 1.654 kr.

Fra 2009-2012 – med Aase Nyegaard i borgmesterstolen var kommunens udgifter i gns./indb. 1.751 kr. mod regionsgennemsnittets på 1.549 kr. Dette med beløb i årets priser og indbyggertal pr. den 1. i 3. kvartal.

Fluen i suppen

Som ovenfor nævnt indgår den kollektive trafik – busdriften i ovennævnte nøgletal. Det foreløbige tal for busdriften i kommunen for 2015 er 44,692 mio. kr. svarende til 597 kr. pr. indbygger eller 35,19 pct. mod regionsgennemsnittes 32,31 pct. af de samlede udgifter på hovedkonto 2.download (2)

Samlet set har Region Syddanmark i perioden 2009-2015 formået at forøge udgiften til busdrift pr. indbygger med 15,92 pct. mens Sønderborg Kommune forøger udgiften med 30,33 pct.!

Regionen formår dog samlet set i 2015 at reducere udgiften ift. 2014 med 8 pct. mens Sønderborg forøger udgiften med 8,94 pct.!

Samtidig bør man erindre, at busbetjening og – afgange siden 2009 er reduceret i væsentlig grad, svarende til ca. 30 pct. samlet set.

Og hvad med priserne?

Gæt selv!

Delebusser til de udvalgte

Kommunen har som kompensation fra juni 2013 indført Flextur, som dør til dør betjening, til 35 kr. pr.tur, ligesom download (4)man i landdistrikterne som forsøg har givet statsligt og kommunalt tilskud til noget som skulle være forsøg med kollektiv trafik; men som i realiteten er skatteyderbetalt deleøkonomi for de få udvalgte. Samtidig er antallet af privat registrerede personbiler steget med 2.451 til i alt 33.895 og indbyggertallet faldet med 2.056.

Der er således pr. 1. jan 2016 kun 0,07 pct. af Sønderborgs husstande, der ikke har bil; – statistisk sét!

Hyrevognserhvervet behøver ikke at frygte for Uber i Sønderborg. Sønderborg Kommune har allerede været der!

Mon Sydtrafik er konkurrencedygtig?

augustenborgRegionens jyske kommuner har valgt Sydtrafik som leverandør og de fynske kommuner Fynbus.

Når nu Region Syddanmarks samlede udgifter til busdrift fra 2009-2015 er steget med 15,92 pct. pr. indbygger i løbende priser svarer dette til en stigning på 7,05 pct. når man fratrækker prisudviklingen.

Sagt med andre ord, er de pt. benyttede busselskaber, der ejes af kommunerne 7,05 pct. eller 45,92 mio. kr. for dyre om året!

Alene Sønderborg Kommune kunne opnå en besparelse på ca. 5,2 mio. kr. årligt på busdrift ved at sende driften i udbud!

Konkurrenceudsættelse betyder jo ikke, at det offentlige ikke kan byde på opgaven, men kun at man får sat lup på omkostningerne.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk