Der er fuld fart på den grønne omstilling i Sønderborg-området

3. september 2019 Samfund

Omkring 70 lokale klima-frontløbere var for nylig samlet til ’ProjectZero Summer Summit 2019’ for at få en status på de 50 konkrete projekter, som danner baggrunden for Roadmap2025 og som skal sikre Sønderborgområdet CO2-neutralitet i 2029.

Flere end 100 personer har været involveret i arbejdet med Roadmap2025 og de forskellige formænd for arbejdsgrupperne, gav deltagerne en status på de igangværende projekter

Morten Vestergaard, formand for arbejdsgruppen Ejerboliger, kunne fortælle, at der er fuld fart på konverteringerne fra olie-og gasfyr til fjernvarme og at der nu udvikles informationsmaterialer, som skal danne baggrund for en dybere dialog om energirenovering, når håndværkere, pengeinstitutter og ejendomsmæglere møder de husejere, som er i gang med – eller planlægger – energirenovering af deres private bolig.

Formanden for arbejdsgruppen Boligforeninger Michael Jensen, glædede sig over, at omkring 4.000 boliger i ejerboligforeningerne nu er energiscreenet og at der er udarbejdet mange energistrategier som ligger klar til vedtagelse og efterfølgende igangsætning. Derudover igangsættes mange solcelleprojekter og der laves forsøg med oplagring af solenergi i batterier, så der kan ske en så høj udnyttelse af den vedvarende energi som produceres i ejerboligforeningerne. Det skriver ProjectZero.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jens Munk, som er formand for arbejdsgruppen Private Udlejere, kunne berette om stor aktivitet med henblik på udskiftning af olie- og gasfyr i de private udlejningsejendomme ligesom der arbejdes på, hvordan der kan ske en oplysning til interessenterne, når de står foran en energirenovering.

Jens Christian Moltke-Leth, projektmedarbejder hos ProjectZero, gav en status på arbejdsgruppen Virksomheder og kunne fortælle, at Sønderborg-områdets største virksomheder har afholdt den første workshop, hvor der blev udvekslet klimaerfaringer og debatteret klimalederskab. Også det succesfulde ZERObutik program vinder fortsat frem med flere butikkerne der bakker op om arbejdet med energieffektivisering og renovering af Sønderborgs detailbutikker.

Artiklen fortsætter under annoncen

Energiplanlægger og projektleder hos ProjectZero Nicolas Bernhardi, fortalte om aktiviteterne i arbejdsgruppen Landbrug, hvor der, i et samarbejde med Landbo Syd, arbejdes på at implementere energi- og klimarådgivning til de lokale landmænd.

Formanden for arbejdsgruppen Transport Aase Nyegaard, kunne fortælle, at det blev arbejdet på at udvikle en APP for at få flere til at køre sammen. Samtidig fortalte Aase Nyegaard, at der er tre nye cykelstier under projektering og en fjerde i 2020 for at fremme brugen af cyklen i Sønderborg Kommune.

Artiklen fortsætter under annoncen

Energiarbejdsgruppen, som har Per Alex Sørensen fra Planenergi som formand, har haft fokus på de vedvarende energiområder. Særligt det nye solcelleanlæg og biogasanlæg i Glansager har skubbet i den rigtige retning og den planlagte fjernvarmefremførelse til Nordals vil også være væsentlige bidragsydere til klimaomstillingen i Sønderborg Kommune.

Alle projekter er en del af Roadmap2025 som blev godkendt af Byrådet i december 2018 og viser vejen til yderligere energibesparelser samt den videre omstilling af Sønderborg-områdets energisystem med mere sol-, vind- og bioenergi.

Skrevet af: Michael michael@sonderborgnyt.dk
1. december 2022 Politik, Sønderborg

Byrådet besluttede at bibliotekerne skal spare over en million kroner

1. december 2022 Politik

Der bliver skåret ned på antallet af læsekredse på biblioteket og på den måde kan der spares 185.000 kroner om året. Der spares yderligere 140.000 kroner årligt ved at nedlægge læsestuerne på bibliotekerne i Dybbøl og Ulkebøl. Det besluttede Byrådet onsdag aften og politikerne skar også ned på den bemandede åbningstid på bibliotekerne og det […]

Læs mere...