Det gode Liv: Flere skal med på holdet

20. april Samfund

Sønderborg Kommune vil gerne sikre det gode liv for udviklingshæmmede borgere. En måde er, at få flere udviklingshæmmede til at deltage i idrætsaktiviteter i det lokale foreningsliv.

I 2016 havde Sønderborg Kommune gode erfaringer med et initiativ, der har fået flere voksne udviklingshæmmede til at deltage i idrætsaktiviteter arrangeret af de lokale idrætsforeninger. Lørdag den 1. oktober 2016 var der en stor idrætsdag på Idrætshøjskolen i Sønderborg, hvor over 100 udviklingshæmmede mødte trænere fra idrætsforeningerne og afprøvede deres lyst og evner i fodbold, hockey, gymnastik, klatring, korsang og dans. Idrætsdagen førte bl.a. til, at to foreninger i november oprettede hold for udviklingshæmmede og andre i Line Dance og hockey.

Sønderborg Kommune tror på, at en forstærket indsats vil gøre det muligt at få endnu flere udviklingshæmmede til at dyrke idræt i foreningerne. Der er derfor sendt endnu en ansøgning til Socialstyrelsen.

På handicapområdet arbejder vi med rehabilitering som et bærende princip. Vi støtter den enkelte borger i at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv, at bryde ud af isolation og blive en del af det omgivende samfund. Og det er lige præcis det, som vi forsøger med det her projekt, som vi kalder “Med på holdet”, siger Niels Ole Bennedsen, formand for socialudvalget, i en pressemeddelelse.

I “Med på holdet II”, er der fokus på medinddragelse af de udviklingshæmmede for herved at sikre ejerskab og indflydelse på egen hverdag. Der er ca. 400 udviklingshæmmede borgere i Sønderborg Kommune, og målet med projektet er, at få endnu flere deltagere til idrætsdagen, og at få flere med i en idrætsforening. Der er også fokus på uddanne udviklingshæmmede borgere til hjælpetrænere. Projektet skal bl.a. realiseres gennem brugerinddragelse, workshops og kursustilbud til frivillige foreninger, opstart af tilpassede hold i idrætsforeninger, en hjælpetræneruddannelse og videoformidling af idrætstilbud.

”Alle borgere har krav på at leve det gode liv. Holdidræt giver både et løft til fysikken og danner rammen om et positivt samvær med andre mennesker. Det er med til at skabe god trivsel og mening i tilværelsen”, siger Helge Larsen, formand for sundhedsudvalget.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk

Læs også...