EU-afstemning: Det betyder henholdsvis et ja og et nej

29. november 2015 Politik

Socialdemokraterne, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti anbefaler et javalg til en tilvalgsordning. Alternativet anbefaler et ”ja, men” ved folkeafstemningen. Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Folkebevægelsen mod EU anbefaler et nej.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvad sker der ved et ja

 • Danmark afgiver suverænitet til EU på området for retlige og indre anliggender.

 • Danmark får en tilvalgsordning, hvor et almindeligt flertal i Folketinget fremover løbende kan vælge, hvilke nye regler Danmark skal deltage i.

 • Vi tilvælger med det samme 22 eksisterende regler (plusEuropol), som vi i dag ikke er en del af. Vi takker nej til at deltage i 10 andre regler. Vi deltager fremover fuldt ud på de områder, hvor Danmark i dag har parallelaftaler.

  Artiklen fortsætter under annoncen

 • Ifølge den politiske aftale mellem ja-partierne forbliver Danmark fortsat ude af EU’s fælles asyl- og indvandringspolitik, som vi i dag står uden for.

 

Hvad sker der ved et nej

 • Danmark bevarer det nuværende retsforbehold.folketing1

  Artiklen fortsætter under annoncen

 • Danmark bevarer suverænitet

  Suverænitet er et lands formelle ret til at bestemme selv. Danmark overdrager suverænitet, når vi overlader lovgivende, udøvende og dømmende magt til en international organisation som f.eks. EU.
  Artiklen fortsætter under annoncen

  over retspolitikken.

 • Danmark kan ikke selv vælge, om vi vil deltage i Europol eller andre dele af EU’s retssamarbejde.

 • Danmark kan ansøge EU om parallelaftaler til de regler, vi ønsker skal gælde herhjemme.

Sådan laves parallel-aftaler

Hvis Danmark ønsker at indgå en parallelaftale om en given EU-regel, skal Danmark anmode EU om at få en parallelaftale. Det er i første omgang Europa-Kommissionen, der skal vurdere, om betingelserne er opfyldte, for at Danmark kan få en parallelaftale. Det betyder, at det skal være i EU’s interesse, at indgå en parallelaftale med Danmark.

Hvis Kommissionen vurderer, at det er i EU’s interesse, så beder den EU-landene om at sige god for, at der indledes forhandlinger med Danmark om en parallelaftale. Når EU-landene skal beslutte, om Kommissionen skal have et mandat til at forhandle med Danmark, træffes afgørelsen blandt de øvrige 27 lande med såkaldt kvalificeret flertal.

Når Kommissionen har fået mandatet fra EU-landene indledes forhandlingerne med Danmark. De endelige vilkår for Danmarks tilknytning til den pågældende EU-regel vil afhænge af forhandlingerne. Når forhandlingerne er afsluttede, skal EU-landene igen godkende det endelige resultat.

Kilde: retsforbehold.eu.dk

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk