Flere nyvalg på generalforsamlingen i Borgerforeningen

1. juli 2020 Kultur

Der var flere nyvalg i Borgerforeningen i Sønderborg i forbindelse med generalforsamlingen forleden, hvor rundt regnet 40 medlemmer mødte op i foreningens hus på Kær.

Efter 12 år som oldermand stoppede Kjeld Clausen, men han fortsætter i bestyrelsen som formand for Pokal- og Medaljekomiteen i stedet for Torkild Callesen, der døde i oktober 2019.

Ny oldermand blev Jens Gøttler, der i flere år har været webmaster.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ny webmaster blev Hans Ove Jensen, der var bestyrelsessuppleant.

Som ny bestyrelsessuppleant blev Per Juel-Jespersen valgt.

Der var genvalg til sekretær Leif Larsen og kasserer Erling Hansen.

Det samme var tilfældet for revisorerne Freddy Grøndahl og Ole Ravn.

Også revisorsuppleant John Asmussen blev genvalgt, skriver Borgerforeningen i referatet fra generalforsamlingen.

Foreningen bag Kulturhuset – Skyttehuset

Ved generalforsamlingen i Den selvejende institution Kulturhuset – Skyttehuset var der genvalg over hele linjen.

Det gjaldt formanden Viggo Ravn, sekretær Erik Dreier, bestyrelsesmedlemmerne Jens Chr. Hansen og Iver Juhl.

Bestyrelsessuppleant Ove Eskild Hansen, revisor Ole Ravn og revisorsuppleant Knud Nicolai Møller.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk