Flere nyvalg på generalforsamlingen i Borgerforeningen

1. juli 2020 Kultur

Der var flere nyvalg i Borgerforeningen i Sønderborg i forbindelse med generalforsamlingen forleden, hvor rundt regnet 40 medlemmer mødte op i foreningens hus på Kær.

Efter 12 år som oldermand stoppede Kjeld Clausen, men han fortsætter i bestyrelsen som formand for Pokal- og Medaljekomiteen i stedet for Torkild Callesen, der døde i oktober 2019.

Ny oldermand blev Jens Gøttler, der i flere år har været webmaster.

Ny webmaster blev Hans Ove Jensen, der var bestyrelsessuppleant.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som ny bestyrelsessuppleant blev Per Juel-Jespersen valgt.

Der var genvalg til sekretær Leif Larsen og kasserer Erling Hansen.

Det samme var tilfældet for revisorerne Freddy Grøndahl og Ole Ravn.

Også revisorsuppleant John Asmussen blev genvalgt, skriver Borgerforeningen i referatet fra generalforsamlingen.

Foreningen bag Kulturhuset – Skyttehuset

Ved generalforsamlingen i Den selvejende institution Kulturhuset – Skyttehuset var der genvalg over hele linjen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det gjaldt formanden Viggo Ravn, sekretær Erik Dreier, bestyrelsesmedlemmerne Jens Chr. Hansen og Iver Juhl.

Bestyrelsessuppleant Ove Eskild Hansen, revisor Ole Ravn og revisorsuppleant Knud Nicolai Møller.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
21. oktober 2021 KV21, Sønderborg, Debat

KV21 – Debat: Klimaomstilling skal tænkes ind i kommunalplanerne

21. oktober 2021 KV21

Spidskandidat Jesper Esbensen, Konservative, skriver:  Sønderborg Kommunes fremtidige CO2-neutrale energisystem og omstillingen til det kræver en strategisk og langsigtet planlægning. Langsigtet fordi vi gerne skal være i stand til at slide de eksisterende anlæg op og så være klar med de nye, så omkostningerne ved omstillingen bliver mindst mulige. Strategisk fordi der er nogle fysiske […]

Læs mere...