Forældre: Udvidelse af Privatskolen Als vil ramme bynære folkeskoler

9. august 2020 Sønderborg

Forældrerepræsentanter fra folkeskoler i Sønderborg skriver:

Som forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne på en række folkeskoler i Sønderborg har vi med bekymring fulgt med i debatten om, hvorvidt kommunen skal stille en lånegaranti på 20 millioner til Privatskolen Als. Der skal være plads til både private og offentlige skoler i vores kommune, men vi mener ikke, at det er en kommunal opgave at garantere økonomisk for en udvidelse af en skole, som i sagens natur er privat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis Sønderborg Kommune skal udstede en lånegaranti, og dermed får økonomiske interesser i en privat skole, vil det også skabe en uheldig interessekonflikt. Hvor langt vil man gå for at sikre sig, at lånegarantien ikke bliver udløst?

Og vil det skabe præcedens for andre private institutioner, som kan se frem til samme fordelagtige vilkår?

Vi vil derudover påpege, at Sønderborg Kommune med faldende børnetal har god plads til kommunens børn i skolealderen. En udvidelse af privatskolen vil med stor sandsynlighed få en negativ konsekvens for elevgrundlaget på især de bynære folkeskoler. Det vil dermed også få betydning for folkeskolernes økonomi og på sigt den kvalitet i undervisningen, som folkeskolerne kan tilbyde eleverne.

Politikerne i Sønderborg byråd taler ofte om, at vi skal have folkeskoler af høj kvalitet og har sat rammerne for skolevæsenet gennem beslutninger om skolestruktur, Helhedsplanen og en ny fordeling af sparsomme budgetmidler. Det vi har brug for ude på skolerne – hvor medarbejdere og forældre knokler for at skabe så god en skole som muligt inden for disse rammer – er, at politikerne også bakker op om folkeskolen, når det gælder. Hvad kunne vi opnå, hvis vi som kommune var mere ambitiøse på folkeskoleområdet og gav folkeskolen større fokus og mulighed for investeringer i de fysiske faciliteter? Det kunne også være interessant at høre fra byrådet, om en garanti vil betyde udsættelse eller aflysning af kommunale anlægsudgifter til folkeskoler, daginstitutioner eller andre områder?

Hvis folkeskolen skal være forældrenes førstevalg – og det må og skal være kommunens ambition – så kræver det investeringer i folkeskolen – og ikke favorable vilkår til en privat institution.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk