Foreløbigt tal: Sønderborg kan vente 213 flygtninge i løbet af 2017

2. april 2016 Sundeved

Det foreløbige landstal for antallet af flygtninge, der forventes at overgå til kommunerne i 2017, er fastlagt til 15.000. Den ekstraordinære flygtningesituation, som Danmark og resten af Europa befinder sig i betyder dog, at tallet kan ændre sig.

dk/wp-content/uploads/2015/11/støjberg1-300×300.jpg” alt=”Inger Støjberg. Foto: Ole Kæhler” width=”300″ height=”300″ /> Inger Støjberg. Foto: Ole Kæhler

Den 1. april hvert år skal Udlændingestyrelsen melde ud, hvor mange flygtninge kommunerne kan forvente at skulle modtage til integration på landsplan i det kommende år.

Det skriver Udlændinge-, integrations og boligministeriet i en pressemeddelelse.

Det er yderst vanskeligt at forudse udviklingen i antallet af asylansøgere både på kort og lang sigt, fordi den påvirkes af faktorer såsom situationen i Syrien og flygtningestrømmen til Danmark og Europa. Det foreløbige landstal følges derfor af en udsvingsramme på 50 pct.

Det endelige landstal for 2017 vil blive fastsat i slutningen af 2016.

Landstallet for 2016 er 17.000.

Udlændinge-, integrations og boligminister Inger Støjberg siger:

Selvom det foreløbige tal for 2017 er usikkert, er det med til at give et pejlemærke, så kommunerne i videst muligt omfang kan nå at forberede sig på, hvor mange flygtninge der kommer til den enkelte kommune. Regeringen er opmærksom på, at kommunerne står med en stor opgave, når nye flygtninge skal indkvarteres og integreres. Jeg er derfor glad for, at regeringen og KL er nået til enighed i de netop overståede topartsforhandlinger om en række tiltag, der skal lette kommunernes arbejde.

213 nye borgere til Sønderborgby3

Nu har landets 98 kommuner frem til 1. maj til at byde ind på, hvor mange flygtninge, de ønsker at tage imod.

Når det er sket, laves der en fordelingsnøgle for samtlige landets kommuner.

Det vil formentlig betyde ca. 213 nye borgere til Sønderborg og dermed 28 færre end indeværende år.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk